Γάμος των εν χηρεία κληρικών (Αρχ. Σαράντης Σαράντος)

Επιστολήν πρὸς τὸ Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν, τούς Σεβασμιώτατους Ἀρχιερεῖς, τὴν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τήν εἰδικήν διορθόδοξον ἐπιτροπήν ἐπί τῆς προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου ἀπέστειλεν ὁ πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Σαράντης Σαράντος, διὰ τῆς ὁποίας ἀποδεικνύει ὅτι ὁ δεύτερος γάμος τῶν κληρικῶν ἀντίκειται εἰς τὴν Παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας. Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή πατώντας εδώ


[Ψήφοι: 3 Βαθμολογία: 3.3]