Βίος γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (Ιερομόναχος Ισαάκ)

Μια συστηματική βιογραφία του Γέροντα Παϊσίου. Πρόκειται για το καλύτερο βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει για τον Γέροντα Παϊσιο. Το έχει γράψει ο π. Ισαάκ ο οποίος ήταν ένας χαρισματικός γέροντας και κοιμήθηκε πριν λίγα χρόνια με αποτέλεσμα να μην προλάβει να τελειώσει την συγγραφή αυτού του βιβλίου. Έτσι την ολοκλήρωσαν τα πνευματικοπαίδια του με κάποια καθυστέρηση. Το βιβλίο είναι δεμένο, έχει αρκετές ανέκδοτες φωτογραφίες του γέροντα, πολύ όμορφη γραμματοσειρά και όμορφα σχέδια. 717 σελ.

Κεντρική – αποκλειστική διάθεση του βιβλίου: Ιερόν Ησυχαστήριον Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, 63088, Μεταμόρφωσις Χαλκιδικής Τηλέφωνον: 2375061592 Τηλεομοιότυπον (FAX) 2375061103

Περιεχόμενα (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΙ):
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ο ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΒΙΟΣ

Α’. ΟΙ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑ ΠΡΟΓΟΝΟΙ

α’. Τα ακριτικά Φάρασα 33 β’. Η οικογένεια του 35 γ’. Βάπτιση και ξερριζωμός 37

Β’. ΑΣΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ

α’. Ανατροφή «εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου» 43 β’. Παιδικές ασκήσεις 44 γ’. Ξυλουργός 48 δ’. Χαριτωμένο παιδί 50 ε’. Με οδηγό τον Σταυρό 51 ς’. Θεοπτία 51 ζ’. Προετοιμασία για την μοναχική ζωή 53 η’. Φροντίδα για τους άλλους 55 θ’. Κίνδυνοι και δοκιμασίες 58 ι’. Στήριγμα της οικογένειας του 60

Γ’. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ

α’. Διαβιβαστής φιλότιμος 65 β’. Κακουχίες 66 γ’. Ασκήσεις και εμπειρίες 67 δ’. Θυσία για τους άλλους 69 ε’. Ευεργετεί και συκοφαντείται 70 ς’. Σώζει την Μονάδα τους 71 ζ’. Αυτοθυσία 72 η’. Προσεύχεται εν μέσω σφαιρών 74 θ’. Ανυπακοή σε βλάσφημο 74

Δ’. ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

α’. Πρώτη επίσκεψη στο ʼγιον Όρος 79 β’. Έργασία και προετοιμασία 82

Ε’. ΚΟΙΝΟΒΙΑΤΗΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ

α’. Εμπόδιο πριν από την αναχώρηση 87 β’. Κοινοβιάτης Εσφιγμενίτης 88 γ’. Δοκιμή και διακονήματα 89 δ’. Αγώνες αρχαρίου 90 ε’. «Με τηγάνισε η αγάπη των δικών μου» 92 ς’. Δαιμονικές εμφανίσεις 92 ζ’. Ρασοευχή 93 η’. Βλέπει τον Αμνό να σπαρταρά 93 θ’. Νηπτικός εργάτης 94 ι’. Αιματηρή υπακοή 95 ια’. Επίσκεψη της θείας χάριτος 98 ιβ’. Αναχώρηση για ησυχία 98

ς’. ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΡΡΥΘΜΗ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΘΕΟΥ

α’. Υποτακτικός σε Γέροντα 103 β’. Πρόθυμος διακονητής και αφανής αγωνιστής 105 γ’. Λογισμός υπερηφάνειας 108 δ’. «Ταγκαλίστικα» πειράγματα 108 ε’. Επινοεί τρόπο βοηθείας 109 ς’. Στην Κόνιτσα για θεραπεία 110 ζ’. Η πρόνοια του Θεού 112 η’. Μικρόσχημος 113 θ’. Σχέση με ενάρετους πατέρες 115 ι’. Ευλογίες από την Παναγία 116 ια’. Λαμβάνει αποκάλυψη 118

Ζ’. ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΣΤΟΜΙΟΥ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

α’. Ανακαίνιση του Μοναστηρίου 123 β’. Επιβάλλει τον σεβασμό 127 γ’. Πήδα στον γκρεμό 129 δ’. Ανακομιδή του οσίου Αρσενίου 130 ε’. Κόποι, ασκήσεις και ησυχία 133 ς’. Προστάτης πτωχών και ορφανών 136 ζ’. Μαρτυρική αντιμετώπιση πειρασμού 138 η’. Αντιαιρετικοί αγώνες 140 θ’. «Αγόμενος υπό του Πνεύματος » 141 ι’. Δαιμονικές επιθέσεις 143 ια’. Σωτηρία από θεία πρόνοια 144 ιβ’. Νυκτερινή επίσκεψη της Παναγίας 145 ιγ’. Αληθοφανές δαιμονικό δράμα 147 ιδ’. Οικειότητα με τα αγρία ζώα 148 ιε’. ʼλλα Στομιώτικα περιστατικά 150 ις’. Αναχώρηση από το Στόμιο 154

Η’. ΕΡΗΜΙΤΗΣ ΣΤΟ ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΟΝ ΟΡΟΣ ΣΙΝΑ

α’. Μετάβαση στο Σινά 161 β’. Λύει την ανομβρία 164 γ’. Μακαρία ερημική ζωή 165 δ’. «Αισθάνθηκα την θεία Κοινωνία » 169 ε’. Εργόχειρο και ελεημοσύνες 170 ς’. «Την εν τη ερήμω πειραζόμενος» 173 ζ’. Συντροφιά του ερημίτη 175 η’. Απάθεια των Θεοπατόρων 176 θ’. Στους αγίους Τεσσαράκοντα 177 ι. Η κοίμηση της μητέρας του 177 ια’. Το όνομα του Καζαντζάκη 177 ιβ’. Παρηγορείται ακοινώνητος 178 ιγ’. Αόρατος πόλεμος και ανέκφραστες καταστάσεις 179 ιδ’. Εγκαταλείπει την γλυκεία έρημο 181

Θ’. ΣΤΗΝ ΙΒΗΡΙΤΙΚΗ ΣΚΗΤΗ

α’. Ησυχία ή συνοδεία; 185 β’. Όψεις της σκητιώτικης βιοτής 187 γ’. Βοήθα ψυχή κεκοιμημένου 189 δ’. Υπεράσπιση από τον Τίμιο Πρόδρομο 190 ε’. Διαβολικό πετροβόλημα 191 ς’. Τροφή από ʼγγελο 192 ζ’. Μεγαλόσχημος 192 η’. Εγχείρηση στους πνεύμονες 193

Ι’. ΣΤΑ ΕΡΗΜΙΚΑ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΑ

α’. Στο ξηροκάλυβο του Υπατίου 199 β’. Φανέλλες σε ασκητή 201 γ’. Ο δαιμονισμένος 202 δ’. «Έλυσε τον γόρδιο δεσμό μου» 202 ε’. Η πτωχεία του 203 ς’. «Εγώ όλο τρώω » 204 ζ’. Φως γλυκύτατον 205 η’. Ίδρυση Ησυχαστηρίου 206

ΙΑ’. ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΒΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

α’. Στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα 209 β’. Η κοίμηση του παπα-Τύχωνα 210 γ’. Η ζωή του στον “Τίμιο Σταυρό” 212 δ’. «Φως ταις τρίβοις μου» 217 ε’. Στηρίζει νέο μοναχό 219 ς’. Θεόσταλτο ψάρι 220 ζ’. Εμφάνιση του οσίου Αρσενίου 222 η’. Ο παπα-Τύχων και ο πειρασμός 223 θ’. Στήν Τήνο 224 ι’. Η σιγή των πουλιών 225 ια’. Ο πλανεμένος 226 ιβ’. Συμπάσχων με ασθενή 227 ιγ’. Η ελιά και τα ράσα 231 ιδ’. Στα Φάρασα 232 ιε’. Η κολασμένη ψυχή 235 ις’. Η αγία Ευφημία! 236 ιζ’. Ο «Όλετ» 240 ιη’. Προσευχή υπέρ των δαιμόνων! 241 ιθ’. Δαιμονικά πειράγματα 242 κ’. Σώος από τα πυρά 243 κα’. Επίσκεψη αλησμόνητη 244 κβ’. Βλέπει ψυχή 245 κγ’. Ο Γιωργάκης από το Θιβέτ 246 κδ’. Στην Αυστραλία 248 κε’. Ο νυκτερινός επισκέπτης 253 κς’. Εμφάνιση του Χριστού 254 κζ’. Δρόμοι και αυτοκίνητα 256 κη’. Πρόρρηση 258 κθ’. Εικόνα φωτοβολούσα 259 λ’. Ο «πολύ αδικημένος» ʼγιος 259 λα’. Πλήθος δαιμόνων 262 λβ’. Συνηγορία όφεως 262 λγ’. «Προσηύξατο και ο ουρανός υετόν έδωκε» 263 λδ’. Ο φύλακας ʼγγελος 264 λε’. Μια διαφορετική πανήγυρη 264 λς’. Απαντήσεις με άλλον τρόπο 269 λζ’. Θεία Λειτουργία στον “Τίμιο Σταυρό” 271 λη’. «Ο Θεός είναι υποχρεωμένος να βοηθά!» 274 λθ’. Εύθυμα και εύστροφα 275

IB’. ΣΤΗΝ “ΠΑΝΑΓΟΥΔΑ”. ΔΟΣΙΜΟ ΣΤΟΥΣ ΠΟΝΕΜΕΝΟΥΣ

α’. Εγκατάσταση στην “Παναγούδα” 285 β’. Οί άγιοι Παντελεήμων και Λουκιλλιανός 288 γ’. «Παρακαλείτε τον λαόν μου» 290 δ’. Εμφάνιση του αγίου Βλασίου 294 ε’. Ευωδία από το «”ʼξιον εστί» 296 ς’. Τα Λείψανα του αγίου Κοσμά του Πρώτου 297 ζ’. «Κατσίκι» στο ταβάνι 297 η’. Φώτα πολλά στο Κελλί του 298 θ’. Υπόσχεση της Παναγίας 299 ι’. Στούς Αγίους Τόπους και στο Σινά 300 ια’. Ενέργειες θείας χάριτος 302 ιβ’. Όραμα προσευχομένου παιδιού 304 ιγ’. «Χριστέ μου, ευλόγησε με » 304 ιδ’. «Φοβερό όραμα!» 305 ιέ’. «Η Παναγία!» 306 ις’. Περί ΑντιΧριστού, 666 και ταυτοτήτων 307 ιζ’. Ευωδία αγίου Λειψάνου 311 ιη’. Εγχείρηση κήλης 311 ιθ’. Εκπλήξεις 313 κ’. Η βλάσφημη ταινία 314 κα’. Βλέπει την χάρι της Ιερωσύνης 316 κβ’. «Μεταμόρφωση» 317 κγ’. Απαντά στον λογισμό του 319 κδ’. «Έχεις σπασμένα πόδια» 320 κε’. Θεραπείες ασθενών 320 κς’. «Θα πάρουμε την Πόλη» 324 κζ’. «Να ζητήσης συγχώρηση» 325 κη’. «Νάχης πνευματική αρχοντιά» 326 κθ’. Η κίνηση της καντήλας 327 λ’. «Έρχεται » 328 λα’. Ο Ινδουιστής αρχηγός 329 λβ’. Ο μαθητής του Μαχαράτζι 330 λγ’. Ο Γέροντας και οι νέοι 330

ΙΓ. ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙΑ ΚΟΙΜΗΣΗ

α’. Πόνος και ασθένειες 347 β’. «Μου συνέβη κάτι» 349 γ’. Στα όρια της αντοχής του 350 δ’. Η τελευταία έξοδος. Εξέλιξη της ασθενείας 353 ε’. Προσφορά με μαρτυρικούς πόνους 355 ς’. Μακαρία και αφανής κοίμηση 359

ΙΔ’. ΘΑΥΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ

α’. «Ουκ απέστη ημών» 367 β’. Ευωδία 368 γ’. Βγάζει δαιμόνιο 371 δ’. Διάσωση παιδιού 372 ε’. Εμφάνιση και βοήθεια σε φοιτητή 373 ς’. Εμφάνιση σε όνειρο 374 ζ’. Θαυμαστή εμφάνιση και βοήθεια 375 η’. Αόρατη αισθητή παρουσία 376 θ’. Επεμβάσεις σε τροχαία 377 ι’. Πνευματικές νεκραναστάσεις 381 ια’. Εξαφανίζει ογκίδιο 383 ιβ’. Θεραπεία δαιμονισμένης 383 ιγ’. Παρέχει ανάβλεψη 385

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Α’. ΑΡΕΤΕΣ

α’. Ξενιτεία ακρότατη 391 β’. Υπακοή 398 γ’. «Πλουτοταπείνωσις» 405 δ’. Εργάτης και κήρυξ μετανοίας 417 ε’. Ακτημοσύνη 425 ς’. «Ασκήσεως απληστία» 432 ζ’. «Κοπιών και εργαζόμενος» 447 η’. ʼρωμα ευλαβείας 457 θ’. «Δικαιοσύνην ηγάπησε» 466 ι’. Φιλότιμο 471 ια’. Εμπιστοσύνη στην θεία πρόνοια 474 ιβ’. ʼγγελος ειρήνης 480 ιγ’. Λύχνος διακρίσεως 485 ιδ’. Ησυχίας εραστής 495 ιέ’. Νήψη 504 ις’. Προσευχή – Το τυπικό του 511 ιζ’. Απάθεια 534 ιη’. Αγάπη αρχοντική 538

Β’. ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ

α’. Υπέρβαση των νόμων της φύσεως 557 β’. Συμφιλίωση με την κτίση 574 γ’. Ευχέτης του σύμπαντος κόσμου 580 δ’. Διδάσκαλος χαρισματούχος 589 ε’. Χάρισμα παρακλήσεως 594 ς’. Δαιμόνων αντίπαλος και διώκτης 600 ζ’. «Μύρον εκκενωθέν» 613 η’. Συνεννόηση με ετερογλώσσους 618 θ’. Παράδοξες μεταβάσεις 622 ι’. Αίσθηση προσευχών και επικλήσεων 627 ια’. Γνώστης της καταστάσεως κεκοιμημένων 632 ιβ’. Διόραση και προόραση 635 ιγ’. Χάρισμα ιάσεων 658 ιδ’. Αγιοφάνειες 673 ιέ’. Προβολέας ακτίστου φωτός 678

Γ’. ΠΡΟΣΦΟΡΑ

α’. Καθηγητής της ερήμου 689 β’. Ιεραποστολή από την έρημο 693 γ’. Έξοδοι στον κόσμο 700 δ’. Υπέρμαχος της παραδόσεως 712 ε’. Προς την μητέρα Εκκλησία 726 ς’. Υπέρ του γένους και της Πατρίδος 737

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

α’. Μορφή, χαρακτήρας και φυσικά χαρίσματα του Γέροντα 749 β’. Το μήνυμα του 755 γ’. Η πνευματική διαθήκη του Γέροντα 758

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 760

(Πηγή ηλ. κειμένων: “Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον”)

[Ψήφοι: 11 Βαθμολογία: 3.8]