Βίντεο για το Athens pride 2022: Μία ακόμα παραποίηση της πραγματικότητας, ένας ακόμα χλευασμός τής πίστης μας (Εστία Πατερικών Μελετών)

Οἱ ἄνθρωποι μέ ἀξίες  ἀποκτοῦν κύρος μέσα ἀπό τόν ματωμένο προσωπικό τους ἀγώνα καί τήν ἔμπρακτη ἀγάπη τους γιά τόν ἄνθρωπο.

Δυστυχῶς μερίδα τῆς κοινωνίας μας, πού δέχεται ὡς τό βασικό στοιχεῖο προσδιορισμοῦ της τίς σεξουαλικές της ἐπιλογές, προσπαθεῖ νά ἀποκτήσει ἀξία ὄχι ἐργαζόμενη τό καλό, ἀλλά συκοφαντώντας, διασύροντας καί γελοιοποιώντας ἀνθρώπους καί θεσμούς ὄχι τυχαίους, ὅπως τούς γονεῖς πού τούς γέννησαν, φίλους, καί κάποιους ἐργαζομένους· μά τό χειρότερο βλασφημώντας τόν Δημιουργό καί Πλάστη τους καί τήν ἀγαπητή του Μητέρα. Ἀπαξιώνουν τήν Ἐκκλησία ἀπό τήν ὁποία ὑποκριτικά ἀναζητοῦν ἀποδοχή καί ἀνοχή καί ἀγάπη…. Ἐπιτυχία τους στίς καταστροφικές καί ἰδεολογικά κατευθυνόμενες ἐπιλογές τους, θεωρεῖται ἡ νικηφόρα διεκδίκηση μίας οὐδετερόφυλης τουαλέτας καί ἡ τυχαία “συντροφιά” πού ἐμφανίζεται ξαφνικά καί καταχειροκροτεῖται.

Κρίμα γιά τό ἀνάξιο, ἐλλειπές πρόσωπο πού οἱ ἴδιοι προβάλλουν γιά τούς ἑαυτούς τους… Κρίμα πού τά ἰδανικά καί ἡ προσφορά τους στόν κόσμο πού τούς φιλοξενεῖ εἶναι τό γκρέμισμα τῆς οἰκογενείας, τῆς θρησκευτικῆς πίστης καί τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς. Κρίμα γιά τά αἰσθήματα πρός τόν καθημερινό συνάνθρωπο. Γιά τό χαμηλό πήχη τῶν ἀνύπαρκτων καί ὕποπτων διεκδικήσεών τους. Τώρα εἶναι ἐκεῖνοι πού ὑποτιμοῦν. Τώρα ἐκεῖνοι εἶναι πού προσβάλλουν, ταπεινώνουν, βλασφημοῦν καί καταστρέφουν …ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ…. Αὔριο ὅμως τί θά γίνουν αὐτοί πού τώρα ὑποτιμοῦν τούς ἄλλους; Κρίμα γιατί δέν ἐννοοῦν πώς μόνοι τους χτίζουν τά τείχη τῆς δικῆς τους ἀπόρριψης καί ἀπομόνωσης.

Τελικά φαίνεται ὅτι στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022, ὑπάρχουν ὁμάδες πού ἔχουν σκανδαλωδῶς περισσότερα δικαιώματα ἀπό τίς ἄλλες, ἡ δέ πολιτεία κάνει τά πάντα γιά νά ἐνισχύσει αὐτές τίς ρατσιστικές διακρίσεις.

Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, δέν προσβαλλόμαστε ἀπό αὐτό τό βίντεο; Ποιός δίνει τό δικαίωμα νά χλευάζουν τήν πίστη μας, καί πρέπει ἁπλά νά τό καταπιοῦμε σέ μία «Δημοκρατία»; Ἡ «πολύχρωμη» Δημοκρατία δέν προστατεύει τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς.

Εἶναι σέ ἰσχύ ὁ ἀντιρατσιστικός νόμος; Προστατεύει τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς ἀπό τόν ρατσισμό καί τό bullying ποὺ ὑφιστάμεθα μέσῳ αὐτοῦ τοῦ βίντεο; Ποὺ πέραν ὅλων τῶν ἄλλων διαστρεβλώνει καί τήν πραγματικότητα τῆς Ὀρθοδόξου Εκκλησίας; Δείχνει τήν Ἐκκλησία ὡς ἕνα κακό θηρίο, ἐνῶ στήν πραγματικότητα εἶναι ἡ μόνη στοργική μάνα πού δέχεται τούς πάντες, ἀκόμα καί τά παιδιά πού ἡ κοινωνία δέν θέλει νά βλέπει, τά παραστρατημένα ἤ ἁπλῶς παραμελημένα, τούς ἐγκληματίες, τούς τοξικομανεῖς, τούς φορεῖς μεταδοτικῶν ἀσθενειῶν. Γιά ὅλους ἔχει ἀνοιχτή τήν ἀγκαλιά Της, ὄχι γιά νά τούς ἐπιβραβεύσει τά λάθη, ἀλλά γιά νά τούς μεταποιήσει καί ἐν τέλει νά τούς σώσει. Ἔτσι, λοιπόν, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν λιθοβολεῖ τούς ὁμοφυλοφίλους. Ἄλλες θρησκεῖες τά κάνουν αὐτά. Ἄραγε, τό βίντεο γιατί δέν προβάλλει καί τήν ἄποψη τοῦ Ἰσλάμ γιά τήν ὁμοφυλοφιλία; Ἀφοῦ προβάλλει ἡ πολιτεία τόσο πολύ τήν ἀνάγκη ἔνταξης τῶν μεταναστῶν στήν Ἑλληνική Κοινωνία, γιατί τούς ἀποκλείει ἀπό τό βίντεο;

Ἀκοῦμε συνεχῶς γιά ὁμοφυλόφιλα παιδιά πού δῆθεν ὑφίστανται bullying ἀλλά κανείς δέν ἀσχολήθηκε μέ τό bullying πού ἀντιμετωπίζουν στά σχολεῖα, στά σπίτια τους, ἤ ἀπό τήν τηλεόραση, τά παιδιά πού πηγαίνουν στό κατηχητικό ἤ θέλουν νά ἱερωθοῦν, κανείς δέν ἀσχολήθηκε μέ ἄλλου εἴδους διακρίσεις καί χλεύη πού ὑφίστανται οἱ χριστιανοί, οἱ πολύτεκνοι, οἱ νέες μητέρες κ.λπ.

Ἡ ζεστή ἀγκαλιά τοῦ Χριστοῦ καλεῖ ἅπαντες σέ μετάνοια, καί ἐμεῖς οἱ πνευματικοί ἐξομολογοῦμε ὁμοφυλόφιλους πού ἀγωνίζονται καί αὐτός ὁ ἀξιέπαινος ἀγώνας τους, σέ τέτοιες συνθῆκες παραποίησης τῆς ἀλήθειας, κόντρα στή μόδα καί στή δικτατορία τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας, ἐμπνέει ὅλους μας καί μᾶς δίνει δύναμη, ἀφοῦ κανένα πάθος, καμία ἀδυναμία δέν εἶναι ἀνίκητη, κανένας μηχανισμός ψεύδους καί προπαγάνδας δέν μπορεῖ νά μᾶς ἀποκλείσει ἀπό τήν ἀλήθεια. Αὐτοί εἶναι οἱ πραγματικοί ἥρωες καί ὄχι ἐκεῖνοι πού παρασύρονται ἀπό τό νεοταξικό συρμό καί δέν ἀρκοῦνται στό ὅτι ἀφήνονται δέσμιοι στά πάθη τους, ἀλλά χλευάζουν τήν πίστη καί τίς ἀξίες τῶν γύρω διαπράττοντας ἀκριβῶς αὐτό πού κατηγοροῦν ὅτι ὑφίστανται.

Στό τέλος, ὁ μόνος νικητής τῆς ἱστορίας θά εἶναι ὁ Χριστός.

 

(Πηγή: orthros.eu)

[Ψήφοι: 7 Βαθμολογία: 4.1]