Αστρολογία: Αποκρυφισμός, μαγεία – σατανισμός

ASTROLOGIA2

Η Αστρολογία έχει τις ρίζες της στη εποχή που ο άνθρωπος άρχισε να αντιλαμβάνεται τις εναλλαγές της ημέρας, των εποχών και των ετών και με βάση αυτές να οργανώνει την καθημερινή και κοινωνική του ζωή. Ο Ήλιος, η Σελήνη και μερικοί από τους σημαντικότερους αστέρες θεωρήθηκαν από τους ανθρώπους ως υπερφυσικές δυνάμεις και προσωποποιήθηκαν. Έτσι οδηγήθηκε ο άνθρωπος στην Αστρολατρία.

Αυτή αναπτύχθηκε κατ’ αρχάς στη Μεσοποταμία, περίπου το 1000 π.χ. Οι Βαβυλώνιοι, βρισκόμενοι μπροστά στο δυσεξήγητο γι’ αυτούς φαινόμενο των αστέρων και πλανητών άρχισαν να κτίζουν ναούς για να λατρεύουν το φεγγάρι, τον ήλιο, τ’ άστρα και τους διάφορους πλανήτες.

Μετά την πτώση της Βαβυλώνας, η αστρολογία εξαπλώθηκε με γοργό ρυθμό στην Αίγυπτο, την Ελλάδα, τη Ρώμη και στις περιοχές της Ανατολής. Συνεπώς, η σύγχρονη αστρολογική πρακτική βασίζεται πάνω σ’ αυτή την αρχαία απόκρυφη αντίληψη της αστρολογίας (W. Watson, A Concise Dictionary of Cults & Religions, 1991, p. 31).

Άρα θα πρέπει από την αρχή να κάνουμε ξεκάθαρο το γεγονός ότι άλλο είναι η Αστρονομία, η οποία ως επιστήμη μελετά την κίνηση των πλανητών και προσδιορίζει τη θέση τους σε σχέση με τη γη· και άλλο η Αστρολογία, η οποία μεταβλήθηκε σε κερδοσκοπική επιχείρηση που, όπως θα δούμε στη συνέχεια, κινείται μεταξύ του μυστικισμού -αποκρυφισμού, της εμπειρικής γνώσεως και της δεισιδαιμονίας.

Οι αστρολόγοι ισχυρίζονται ότι τα ουράνια σώματα επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων. Διακηρύττουν ότι η όψη (εικόνα) του ουρανού κατά τη στιγμή της γεννήσεως του κάθε ανθρώπου, έχει αποφασιστική σημασία για τα περιστατικά της ζωής του. Για να διαγνώσουν τα περιστατικά αυτά οι αστρολόγοι, καταρτίζουν το ωροσκόπιο του ανθρώπου. Το καταρτιζόμενο ωροσκόπιο, πιστεύουν ότι παρέχει την εικόνα του ουρανού τη στιγμή της γεννήσεώς του. Με βάση αυτό το ωροσκόπιο κάνουν όλες τις προβλέψεις.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο προσπαθούν με διάφορες τεχνικές να διαβάσουν τις «μυστικές γραφές» των άστρων, για ν’ ανακαλύψουν τα σχετικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου.

Η ζωή εκείνου που ακολουθεί την Αστρολογία εξαρτάται σε απόλυτη κατάσταση από το τι θα πουν τα άστρα γι’ αυτόν. Το αποκρυφιστικό περιοδικό «Στερώπις» υποστηρίζει ότι «το ζώδιο υποδεικνύει τη σωματική, τη νοητική και την πνευματική φύση του ανθρώπου. Υποδεικνύει το τωρινό πρόβλημα του ανθρώπου, καθορίζει την ταχύτητα ή το ρυθμό της προσωπικής του ζωής». («Στερώπις», εκδ. φιλοσοφικού και βιωματικού αποκρυφισμού, τεύχος 5, σελ. 27).

Η προσωπική ζωή του οπαδού της Αστρολογίας, τόσο η σωματική όσο και η πνευματική νοητική, δεν εξαρτάται από τον ίδιο, αλλά από το τι θα πουν τα ζώδιά του. Τα δε ζώδια, ας σημειωθεί, ότι «μιλούν» μόνον μέσω του αστρολόγου.

Εάν ο άνθρωπος δώσει πίστη στις θεωρίες αυτές και αφήσει την «κίνηση» των άστρων να ρυθμίζει τη ζωή του, τότε θα ενεργεί και θα συμμορφώνεται απόλυτα με εκείνο που τον διέταξε το ωροσκόπιο. Δεν θα μπορεί ν’ αντιδράσει προσωπικά. Σε κάθε του κίνηση, σε κάθε του προβληματισμό, δεν θα έχει τη δυνατότητα της επιλογής, αλλά θ’ ανατρέχει στην απόφαση που πήρε για λογαριασμό του ο αστρολόγος.

Τελικά, εκείνος που αποφασίζει δεν είναι ο ελεύθερος προσωπικά άνθρωπος, αλλά όπως οι ίδιοι οι αστρολόγοι παραδέχονται «κάθε ζωδιακό σημείο υποβάλλει τον άνθρωπο στην επιρροή ορισμένων δυνάμεων και έτσι τον εφοδιάζει με ορισμένες τάσεις. Αυτές ακριβώς τις τάσεις πρέπει να κατανοούμε, όταν βρισκόμαστε κάτω από την ενεργειακή επίδραση των ζωδιακών σημείων» («Στερώπις», τεύχος 5, 1991, σελ. 27).

Οι άνθρωποι που ακολουθούν τις μεθόδους της αστρολογίας, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, ότι γίνονται εξαρτώμενοί της. Βρίσκονται συνεχώς κάτω από την επιρροή δαιμονικών δυνάμεων, οι οποίες καθορίζουν όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους. Δεν λαμβάνουν απολύτως καμιά απόφαση εάν δεν συμβουλευτούν τον αστρολόγο τους. Ακόμα και τα θέματα υγείας καθορίζονται από τ’ άστρα.

Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι υπάρχουν και αστρολόγοι οι οποίοι δέχονται ότι τα άστρα δεν προσδιορίζουν απόλυτα την μοίρα του ανθρώπου, αλλά απλώς υποδεικνύουν τα γεγονότα της ζωής και ο άνθρωπος μπορεί να επιλέξει. Όμως, και αυτός ο τρόπος δεν είναι έμμεσος τρόπος δέσμευσης της θέλησης του ανθρώπου, όταν οι υποδείξεις αυτές απολυτοποιούνται;

Ένα δε ερώτημα που τίθεται συχνά είναι, κατά πόσον η αστρολογία έχει σχέση με τη μαγεία – σατανισμό;

Σύμφωνα με το θεοσοφικό περιοδικό «ΙΛΙΣΟΣ», «οι αστρολογικές αντιλήψεις που είναι καθαρά πνευματόδοξες, δεν ημπορούν να ελεγχθούν από την επιστήμη η οποία σπουδάζει μόνον τα υλικά πράγματα. Επομένως, δεν είναι δυνατόν να προσφύγωμεν σ’ αυτήν για να λάβωμε επιστημονική κύρωσι… Απομένει μόνον η προσφυγή μας σε διάφορες Εσωτερικές Παραδόσεις, που έχουν εκφράσει αλληγορικά, σε γενικές γραμμές, την επίδρασι των σωμάτων του Ουρανού επάνω στον άνθρωπο, στην ανθρώπινη μορφή γενικά» (ΙΛΙΣΟΣ, τεύχος 200, σελ. 48).

Επομένως, η αστρολογία ως μη επιστημονική μέθοδος, στηρίζεται σε καθαρά πνευματιστικές αποκρυφιστικές και εν πολλοίς, μαγικές μεθόδους.

Αυτό φαίνεται και από τη χρήση της σε μαγικές τελετουργίες. Ο Michael Howard σε βιβλίο του σχετικά με τελετές μαγείας, γράφει: «Όπως κάθε χρώμα σχετίζεται με μια βαθμίδα, έτσι σχετίζεται και με τα ζώδια, γιατί η αστρολογία μπορεί να είναι ένας σημαντικός συντελεστής στο κάψιμο των κεριών χάρη στους δεσμούς της με τους πλανητικούς αγγέλους. Αν η δουλειά που κάνετε αφορά δύο άτομα ίσως εσάς κι ένα φίλο τότε θα ήταν χρήσιμο να ανακαλύψετε τα ζώδια κάτω από τα οποία τα δύο άτομα έχουν γεννηθεί» (Η μαγεία…& τα μαγικά… σελ. 23 – 24).

Από το πιο πάνω κείμενο διαπιστώνουμε πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι οι αστρολόγοι δεν επικοινωνούν ούτε διαβάζουν τα άστρα, αλλά επικοινωνούν με τους πλανητικούς αγγέλους, που δεν είναι τίποτα άλλο από δαιμονικές οντότητες. Και γιατί να το αρνηθούμε εμείς, αφού οι ίδιοι το παραδέχονται; «Η μαντεία που χρησιμοποιεί τον καθρέπτη ή το κρύσταλλο είναι γνωστή σαν διόραση, και συχνά κανείς ακούει τους αποκρυφιστές να μιλούν για διόραση στο αστρικό πεδίο. Η απόκτηση των ψυχικών δυνάμεων βρίσκεται κάτω από την κυριαρχία του Αρχαγγέλου Αζραήλ, που είναι πλανητικός άγγελος του πλανήτη Ποσειδώνα, ενός κόσμου που έχει σχέση στην αρχαία μυθολογία με τα όνειρα. Ο Αζραήλ είναι και ο κυβερνήτης του ζωδίου των Ιχθύων (19 Φεβρουαρίου 20 Μαρτίου) κι ένα από τα χαρακτηριστικά αυτού του ζωδίου είναι η ονειρική, μυστική κατάσταση που συχνά συνδέεται με τον ψυχισμό και την ανάπτυξή του» (Η μαγεία & τα μαγικά… σελ. 47).

Αυτός που ασχολείται με τη μελέτη των άστρων, για να διαβάζει τη μυστική γραφή που θα του αποκαλύψει τα μέλλοντα της ζωής του ή όποια άλλα γεγονότα, στην πραγματικότητα προσπαθεί να επικοινωνήσει με τα πνεύματα, τα οποία καλεί να του αποκαλύψουν τους διάφορους συνδυασμούς γεγονότων. Σημειώνει, σχετικά, σατανιστικό έντυπο: «Αφού το κάνεις αυτό μπορείς να διατάζεις το πνεύμα να σου προλέγει το μέλλον ή να σου δίνει συμβουλή σε προβλήματα. Πράγματι, όπως θα έχουν καταλάβει οι πιο ξύπνιοι αναγνώστες μου ως τώρα, επικοινωνείς με το υποσυνείδητό σου μέσω του πνεύματος και το χρησιμοποιείς για να απαντήσεις στις ερωτήσεις ή τα προβλήματά σου. Αυτή είναι μια παρόμοια μέθοδος στις περισσότερες μορφές μαντείας που περιλαμβάνουν τις κάρτες του ταρώ, το Ι Τσιγκ, τις Ρουνικές πέτρες, τις μαντικές πινακίδες ή τις Προόδους του αστρολογικού Ωροσκοπίου» (Η μαγεία…& τα μαγικά… σελ. 90).

Για να μπορέσει κανείς να επωφεληθεί από τις μαγικές τελετές, θα πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζει και την τέχνη της αστρολογίας. Για να γνωρίσει δε την τέχνη της αστρολογίας, πρέπει οπωσδήποτε να καταφύγει στη μαγεία: «Για να επωφεληθεί κανείς ολότελα από τις πληροφορίες που προσφέρει αυτό το βιβλίο Πρακτικής Μαγείας, χρειάζεται μια γνώση, έστω κι επιφανειακή, της Αστρολογίας… Για όποιον θέλει να μάθει πως καταστρώνεται κι ερμηνεύεται ένα απλό Ωροσκόπιο, συνιστούμε το 5ο κεφάλαιο της Μαύρης Μαγείας του Ρ. Κ., η κάποιο αναλυτικότερο Αστρολογικό Σύγγραμμα» (Πρακτική Μαγεία, σελ. 487).

Μ’ αυτό τον τρόπο κάποιος, χωρίς να το αντιληφθεί, πολλές φορές ευρισκόμενος σε άγνοια, εξαρτά τη ζωή του από τα δαιμονικά πνεύματα. Καθορίζει την πορεία του σύμφωνα με τις καλά μεθοδευμένες κατευθύνσεις που του δίνονται απ’ αυτά και τους μεσάζοντές τους. Αν του δοθεί μία λανθασμένη κατεύθυνση, τότε την κάνει βίωμά του και πασχίζει με όλα τα μέσα που διαθέτει να την πετύχει. Το αποτέλεσμα είναι να υπογράφει, με τις ίδιες τις ενέργειές του την αυτοκαταστροφή του

 

[Περισσότερα για το θέμα βλέπε Αρχιμ. Χριστοφόρου Τσιάκκα (νυν Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Καρπασίας) «ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ»]

 

(Πηγή: Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Θρησκειών και Αιρέσεων, Παραχριστιανικών – παραθρησκευτικών ομάδων και συγχρόνων ιδεολογικών ρευμάτων, Αρχιμ. Χριστοφόρου Τσιάκκα (νυν Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Καρπασίας), Έκδοση Ιεράς Μονής Τροοδιτίσσης, Κύπρος. Βλέπε επίσης Αποκρυφισμός, Μαγεία-Σατανισμός. ppu.org.cy)

[Ψήφοι: 2 Βαθμολογία: 5]