Από το Συναξάρι – Ο άγιος Ρεμίγιος, Επίσκοπος Ρενς, Απόστολος των Φράγκων

Μνήμη: 1η Οκτωβρίου

Από το Ορθόδοξο Αγιολόγιο της Γαλλίας
Διαβάστε τον βίο του αγίου πατώντας εδώ

(Πηγή: fdathanasiou.wordpress.com)

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]