Απόστολος Κυριακής των Προπατόρων: Ομιλία περί της δευτέρας του Χριστού παρουσίας και της μελλούσης κρίσεως (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

theologia


"Όταν ο Χριστός φανερωθή, η ζωή ημών, τότε και υμείς συν αυτώ φανερωθήσεσθε εν δόξη"

– Γιατί ο μονογενής Υιός του Θεού ήλθε στον κόσμο και εφανερώθη ενώπιον των ανθρώπων εν ταπεινότητι και όχι εν δόξη, όπως θα φανερωθεί στη Δευτέρα Παρουσία;

– Ποιές είναι οι αποδείξεις ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν μόνον άνθρωπος, αλλά Θεός και άνθρωπος;

– Γιατί οι άνθρωποι θα φανερωθούν έμπροσθεν του βήματος του Χριστού την Δευτέρα Παρουσία;

– Η μετάνοια είναι παντοδύναμη προ της κρίσεως αλλά αδύνατη μετά την κρίσην.

– Πώς μπορούμε να αποφύγουμε την καταδίκη των αμαρτωλών και να καταξιωθούμε την δόξα των δικαίων;
Διαβάστε ολόκληρο τον λόγο από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 337 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

RSS
Facebook
Google+
https://alopsis.gr/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%BF%CE%BC/">
SHARE
[Ψήφοι: 2 Βαθμολογία: 4.5]