Απόστολος Κυριακής Δ’ Ματθαίου: Ομιλία περί του, ότι και ο αγιασμός των δικαίων, και η αισχύνη των αμαρτωλών ορατά εισι και αισθητά (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Ρωμ. στ’ 18-23)

– Από πού προέρχεται η ειρήνη και η αγαλλίαση που αισθάνονται οι ενάρετοι;

– Είναι τα θαύματα αποδεικτικά της αγιοσύνης αυτού που τα επιτελεί;

– Πώς η αμαρτία εισάγει την αισχύνη σ’ αυτόν που την πραγματοποιεί; Ο Αδάμ και η Εύα παρότι δεν τους έβλεπε κανείς και δεν γνώριζε άλλος (αφού δεν υπήρχαν άλλοι άνθρωποι στον κόσμο) την αμαρτία τους, γιατί ντράπηκαν μετά από αυτή;

Διαβάστε ολόκληρο τον λόγο από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 145 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]