Αποστολικό ανάγνωσμα K’ Κυριακής: Ερμηνεία εις την προς Γαλάτας επιστολήν του Παύλου (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)


(Γαλ. 1, 11-19)

– Πώς αποδεικνύεται ότι ο Απ. Παύλος παρέλαβε και εδιδάχθη το Ευαγγέλιον από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό;

– Από πού γνωρίζουμε το πόσον ζηλωτής ήταν ο Παύλος υπέρ του Ιουδαϊσμού;

– Γιατί λέγει ο Απ. Παύλος ότι: «ουδέ ανήλθον εις Ιεροσόλυμα προς τους προ εμού αποστόλους» ενώ είχε πάει τέσσερις φορές;

– Τί μας πληροφορεί η δεκαπενταήμερος διαμονή του Απ. Παύλου με τον Απ. Πέτρον;

– Γιατί λέγει ο Απ. Παύλος ότι ουδέποτε είδε άλλον απόστολον εκτός του Πέτρου και του Ιακώβου ενώ είχε δει;

– Γιατί ο Απ. Παύλος ονομάζει τον Ιάκωβο αδελφό του Κυρίου; Είχε ο Ιησούς αδέλφια;

Διαβάστε ολόκληρη την ερμηνεία από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 25 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]