Αποστολικό ανάγνωσμα K’ Κυριακής: Ερμηνεία εις την προς Γαλάτας επιστολήν του Παύλου (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

theologia


(Γαλ. 1, 11-19)

– Πώς αποδεικνύεται ότι ο Απ. Παύλος παρέλαβε και εδιδάχθη το Ευαγγέλιον από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό;

– Από πού γνωρίζουμε το πόσον ζηλωτής ήταν ο Παύλος υπέρ του Ιουδαϊσμού;

– Γιατί λέγει ο Απ. Παύλος ότι: «ουδέ ανήλθον εις Ιεροσόλυμα προς τους προ εμού αποστόλους» ενώ είχε πάει τέσσερις φορές;

– Τί μας πληροφορεί η δεκαπενταήμερος διαμονή του Απ. Παύλου με τον Απ. Πέτρον;

– Γιατί λέγει ο Απ. Παύλος ότι ουδέποτε είδε άλλον απόστολον εκτός του Πέτρου και του Ιακώβου ενώ είχε δει;

– Γιατί ο Απ. Παύλος ονομάζει τον Ιάκωβο αδελφό του Κυρίου; Είχε ο Ιησούς αδέλφια;

Διαβάστε ολόκληρη την ερμηνεία από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 25 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

RSS
Facebook
Google+
https://alopsis.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%BC%CE%B1-k-%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%81%CE%BC/">
SHARE
[Ψήφοι: 1 Βαθμολογία: 4]