Αποστολικό ανάγνωσμα KΔ’ Κυριακής: Ομιλία περί του, ότι ο Χριστός εστιν η ειρήνη ημών, και ότι αυτός εστίν ο δοτήρ της αληθινής ειρήνης (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)


(Εφεσ. β΄ 14-22)

– Άλλη η ειρήνη του κόσμου και άλλη η ειρήνη του Θεού.

– Είναι αλήθεια ότι στον πλούτο βρίσκουμε την ζητούμενη ειρήνη και ανάπαυση;

– Πώς ο Θεός μεταδίδει στους ανθρώπους της ειρήνης το χάρισμα;

– Με ποιό τρόπο αποκτούμε την ειρήνη;

– Όπως το φως του ηλίου δεν ενεργεί στους οφθαλμούς των τυφλών, έτσι και η ειρήνη του Θεού δεν διαμένει στις καρδιές των πονηρών.

Διαβάστε ολόκληρο τον λόγο από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 77 – Έκδοσις 1840), πατώντας
εδώ

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]