Αποστολικό ανάγνωσμα ΛΒ΄ Κυριακής: Ομιλία περί του, ότι η ευσέβειά εστι προς πάντα ωφέλιμος, και περί των εις τους παρόντας καιρούς απορριψάντων αυτήν παντελώς, και γεγονότων απίστων, και εξ ολοκλήρου ασεβών και αθέων (Αρχιεπ. Νικηφόρος Θεοτόκης)

– Ποιές είναι οι αποδείξεις ότι η ευσέβεια είναι προς πάντα ωφέλιμος και στην παρούσα ζωή και στην μέλλουσα;
Διαβάστε ολόκληρο τον λόγο από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 180 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]