Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής των Πατέρων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου: Ομιλία περί του των εκκλησιαστικών προεστώτων χρέους (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Πράξ. 20, 16-18, 28-36)

– Ο θείος Απόστολος Παύλος τύπος και κανόνας του αληθινού και τέλειου ποιμένα των λογικών του Ιησού Χριστού προβάτων.

– Ο ποιμένας ακόμα κι αν είναι καθαρός πάσης αμαρτίας, ακόμα κι αν έχει ανεβεί σε υψηλά όρη αρετής, δεν μπορεί να σωθεί αν δεν δείξει υπέρ της ποίμνης τόση προσοχή όση δείχνει υπέρ της δικής του σωτηρίας.

– Τι σημαίνει όμως “προσοχή”;

– Ο ποιμένας μάταια θα προσπαθεί να φωτίσει το ποίμνιό του εάν πρώτα δεν καθαριστεί από τις αμαρτίες, δεν αγιασθεί και δεν φωτισθεί πρώτα ο ίδιος.

Διαβάστε ολόκληρο τον λόγο από το “Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων”, του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 87 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]