Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής των Βαΐων: Ερμηνεία εις την προς Φιλιππησίους επιστολήν του Παύλου, την αναγινωσκομένην την Κυριακή των Βαΐων (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Φιλιπ. δ’ 4-9)

– Ποιά είναι η διαφορά του "χαίρετε" με το "χαίρετε εν Κυρίω" και γιατί επαναλαμβάνεται δύο φορές;

– Ποιά η διαφορά προσευχής και δεήσεως;

– Ποιά είναι η ειρήνη η πάντα νουν υπερέχουσα; Διαβάστε την ερμηνεία από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 299 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

[Ψήφοι: 3 Βαθμολογία: 5]