Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής της Πεντηκοστής: Ομιλία περί πίστεως (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Πράξ. 2, 1-11)

– Η πίστις ούτε το νου αναγκάζει, ούτε την θέληση βιάζει. Ενώ η απόδειξη αναγκάζει το νου για να πεισθεί και επομένως αρπάζει την εξουσία της θελήσεως.

– Τα πιστευόμενα ως υπερφυή και υπερούσια δεν επιδέχονται υλικές αποδείξεις γι’ αυτό όποιος πιστεύει γίνεται μακάριος.

– Εάν η απόδειξη μας έπειθε να πιστέψουμε θα πιστεύαμε αναγκαστικώς και όχι προαιρετικώς.

– Το ότι υπάρχουν πράγματα που δεν κατανοούμε δεν σημαίνει ότι αυτά δεν υπάρχουν.

– Παραλληλισμός του λόγου και της τριαδικότητος του Θεού.

Είναι λάθος να ζητούμε φυσική απόδειξη για τα υπέρ φύσιν και βεβαιότητα αισθητή για τα υπέρ την αίσθησιν.

– Η αγιότητα των αποστόλων εγγύηση αλήθειας όσων εμαρτύρησαν και έγραψαν.

– Όσο ο άνθρωπος μελετά τα θεία λόγια της Αγίας Γραφής τόσο ο νους του φωτίζεται και κατανοεί τα θεία πράγματα. Μάταιη η κατανόηση δια του νου των θείων πραγμάτων χωρίς την πίστη.
Διαβάστε ολόκληρο τον λόγο από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 99 – Έκδοσις 1840), πατώντας
εδώ

[Ψήφοι: 1 Βαθμολογία: 5]