Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής ΣΤ’ Ματθαίου: Ομιλία περί της κατά φύσιν, και της κατά χάριν αρετής (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Ρωμ. ιβ’ 6-14)

– Εάν οι αρετές είναι Θεού χαρίσματα, όπως λέει ο απ. Παύλος, γιατί ο Θεός νομοθετεί περί αυτών, και ζητεί αυτές από εμάς και σώζει αυτόν που τις κατορθώνει;

– Υπάρχουν δύο ειδών αρετές; Εάν ναι, ποια η διαφορά τους;

– Μπορούν να έχουν αρετές άνθρωποι και έθνη που δεν έχουν νόμο Θεού;

– Σε ποιους ανθρώπους δίδει ο Θεός τα χαρίσματα της αρετής; Διαβάστε ολόκληρο τον λόγο από το “Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων”, του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 169 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

[Ψήφοι: 2 Βαθμολογία: 4.5]