Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής Θ’ Ματθαίου: Ομιλία περί του πλασθέντος καθαρτηρίου πυρός (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Α’ Κορ. γ’, 9-17)

– Η πλάνη του καθαρτηρίου πυρός όπου “καθαρίζει” την ψυχή από τις αμαρτίες, για διάστημα τέτοιο ανάλογα το βάρος τους και έπειτα απολαμβάνει της Θείας δόξης.

– Έχει τέλος η κόλαση;

– Έχουν την δύναμη οι αρετές των ανθρώπων να καθαρίσουν τα αμαρτήματά τους;

– Αν όμως της μετανοίας τα έργα δεν έχουν την δύναμη να καθαρίσουν την αμαρτία μας, τότε γιατί να γίνονται;

– Γιατί η πλάνη του καθαρτηρίου πυρός είναι αδικία εις τον Θεόν;

– Δεν γίνεται η ψυχή να αμαρτάνει, χωρίς της συναισθήσεως του σώματος και ούτε το σώμα χωρίς της συγκαταθέσεως της ψυχής.

– Γιατί η πλάνη του καθαρτηρίου πυρός καταργεί δόγμα πίστεως;

– Το καθαρτήριο πυρ σε σχέση με την ημέρα της κρίσεως.

– Κανείς από τους Θείους Πατέρες δεν μίλησε για καθαρτήριο πυρ.

– Οι γραφές μιλούν για πυρ άσβεστον, πυρ αιώνιον, πυρ γεέννης, πυρ φλογερόν, αλλά όχι για πυρ “καθαρτήριον”.

– Γιατί τότε η Ορθόδοξος Εκκλησία προσφέρει υπέρ των κεκοιμημένων ορθοδόξων προσευχές και ελεημοσύνες;

– Έως την ημέρα της κρίσεως ούτε οι δίκαιοι, ούτε οι αμαρτωλοί λαμβάνουν το τέλειον της ανταποδόσεως. Διαβάστε ολόκληρο τον λόγο από το “Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων”, του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 203 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]