Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής Β’ Ματθαίου: Ομιλία περί του, ότι τα λόγια του Παύλου στηρίζουσι τους εναρέτους και ποιούσιν αναπολογήτους τους αμαρτωλούς (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Ρωμ. Β’ 10-16)

– Ποια είναι η δόξα της αρετής και ποια η δόξα του κόσμου;
– Με ποιο τρόπο τιμώνται οι ένδοξοι της γης που στερούνται αρετής και με ποιο τρόπο οι ενάρετοι;
– Ποια είναι τα ήδη της ειρήνης και πότε ειρηνεύει πραγματικά ο άνθρωπος;
– Είναι δυνατόν ο μη ενάρετος άνθρωπος να ειρηνεύει είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά;
– Μπορεί να γίνουν αιτία αφαιρέσεως της εσωτερικής ειρήνης του ενάρετου, οι επιβουλές, τα σκάνδαλα ή οι διωγμοί;
– Υπάρχουν ανταποδόσεις σε όσους εργάζονται την αρετή και ποιου είδους;
– Ποιες είναι οι ανταποδόσεις σε όσους πράττουν έργα πονηρά και άνομα;
– Είναι ο Θείος νόμος ενάντιος στο νόμο της φύσεως;
– Πώς όμως λειτουργούν όσοι δεν γνωρίζουν τον Θείο νόμο;
– Ποια είναι η διαφορά του νόμου της σαρκός και του νόμου του νοός, του φυσικού νόμου και του Θείου νόμου;
– Ποια δικαιολογία θα έχουμε εμπρός στον Θεό όταν παρακούμε το νόμο της φύσεως, παραβαίνουμε τον εν Σινά νόμο, αθετούμε το Ευαγγέλιο και κλείνουμε την θύρα της Θείας Χάριτος;

Διαβάστε ολόκληρο τον λόγο από το “Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων”, του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 123 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

[Ψήφοι: 1 Βαθμολογία: 5]