Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής Αγίων Πάντων: Ομιλία περί του, ότι έκαστος έχει προκείμενον ίδιον αγώνα, και περί του, πώς δύναται τούτον διανύσαι αξοπρεπώς (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)


Κυριακή Α’ Ματθαίου


(Εβρ. ΙΑ΄ 33 – ΙΒ΄ 2)

– Πολλοί οι υπέρ της αρετής αγώνες και κατά της αμαρτίας. Γιατί τότε ο απόστολος Παύλος δεν είπε πληθυντικώς, τους προκειμένους ημίν αγώνας, αλλ’ είπε ενικώς;

– Με ποιόν τρόπο μπορούμε να αγωνισθούμε τον κατά της αμαρτίας και τον υπέρ της αρετής δικό μας αγώνα;

– Ποιοί είναι οι τρεις εχθροί που σπέρνουν της αμαρτίας τα σπέρματα και με ποιόν τρόπο μπορούμε να τους κατανικήσουμε;

– Η ενατἐνιση της περιόδου της παναγίας ζωής του Ιησού Χριστού και του κοσμοσωτηρίου πάθους Του, βοήθεια στον αγώνα των Χριστιανών εναντίον της αμαρτίας και υπέρ της απόκτησης των αρετών.
Διαβάστε ολόκληρο τον λόγο από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 112 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

[Ψήφοι: 4 Βαθμολογία: 4]