Αποστολικό ανάγνωσμα ΙΘ’ Κυριακής: Ερμηνεία εις την δευτέραν προς Κορινθίους επιστολήν του Παύλου (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

theologia

(Β’ Κορ. ια’ 31- ιβ’ 9)

– Γιατί ο Παύλος επικαλείται μάρτυρα τον Θεόν για ότι πρόκειται να διηγηθεί;

– Η καύχηση δεν συμφέρει την ψυχήν του ανθρώπου γιατί είναι καρπός της υπερηφάνειας. Γιατί τότε ο Παύλος εκαυχήθη για τους αγώνες, τις οπτασίες και τις αποκαλύψεις του;

– Ποιά είναι η διαφορά της οπτασίας με την αποκάλυψη;

– Γιατί ο Παύλος μιλάει σε τρίτο πρόσωπο, ενώ ο ίδιος ήταν ο αρπαγείς έως τρίτου ουρανού;

– Γιατί ο Παύλος αποκαλύπτει το γεγονός μετά από δεκατέσσερα χρόνια;

– Ποιός είναι ο τρίτος ουρανός;

– Ποιό το νόημα του "ηρπάγει"; Γιατί δεν λέγει "ανέβη";

– Ποιά είναι η ασθένεια του Παύλου για την οποία καυχάται; Και γιατί να καυχάται για ασθένεια;

– Τί σημαίνει το "τη υπερβολή των αποκαλύψεων"; Κατά τον αριθμό ή κατά το μέγεθος;

– Τί σημαίνει "σκόλοψ" και τί "άγγελος σατάν";

– Γιατί οι άνθρωποι προχωρούν εύκολα σε λογισμούς υπερηφανείας σε καιρό χαράς και ευτυχίας, ενώ σε καιρό θλίψεως και δυστυχίας έρχεται η ταπείνωση;

– Τί σημαίνουν οι φράσεις "αρκεί σοι η χάρις μου" και το "η γαρ δύναμίς μου εν ασθενεία τελειούται";
Διαβάστε ολόκληρη την ερμηνεία από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 10 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

RSS
Facebook
Google+
https://alopsis.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CE%B9%CE%B8-%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%81/">
SHARE
[Ψήφοι: 1 Βαθμολογία: 4]