Αποστολικό ανάγνωσμα ΙΘ’ Κυριακής: Ερμηνεία εις την δευτέραν προς Κορινθίους επιστολήν του Παύλου (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Β’ Κορ. ια’ 31- ιβ’ 9)

– Γιατί ο Παύλος επικαλείται μάρτυρα τον Θεόν για ότι πρόκειται να διηγηθεί;

– Η καύχηση δεν συμφέρει την ψυχήν του ανθρώπου γιατί είναι καρπός της υπερηφάνειας. Γιατί τότε ο Παύλος εκαυχήθη για τους αγώνες, τις οπτασίες και τις αποκαλύψεις του;

– Ποιά είναι η διαφορά της οπτασίας με την αποκάλυψη;

– Γιατί ο Παύλος μιλάει σε τρίτο πρόσωπο, ενώ ο ίδιος ήταν ο αρπαγείς έως τρίτου ουρανού;

– Γιατί ο Παύλος αποκαλύπτει το γεγονός μετά από δεκατέσσερα χρόνια;

– Ποιός είναι ο τρίτος ουρανός;

– Ποιό το νόημα του "ηρπάγει"; Γιατί δεν λέγει "ανέβη";

– Ποιά είναι η ασθένεια του Παύλου για την οποία καυχάται; Και γιατί να καυχάται για ασθένεια;

– Τί σημαίνει το "τη υπερβολή των αποκαλύψεων"; Κατά τον αριθμό ή κατά το μέγεθος;

– Τί σημαίνει "σκόλοψ" και τί "άγγελος σατάν";

– Γιατί οι άνθρωποι προχωρούν εύκολα σε λογισμούς υπερηφανείας σε καιρό χαράς και ευτυχίας, ενώ σε καιρό θλίψεως και δυστυχίας έρχεται η ταπείνωση;

– Τί σημαίνουν οι φράσεις "αρκεί σοι η χάρις μου" και το "η γαρ δύναμίς μου εν ασθενεία τελειούται";
Διαβάστε ολόκληρη την ερμηνεία από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 10 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]