Αποστολικό ανάγνωσμα ΙΓ΄Κυριακής: Ομιλία περί της ευλαβείας και περιποιήσεως, της χρεωστουμένης τοις εναρέτοις ανθρώποις (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)


(Α’ Κορ. ιστ’ 13-24)

– Η ευλάβεια, η περιποίησις και η υπακοή προς τους εναρέτους και αγίους ανθρώπους, εστίν έργον αρεστόν και ευπρόσδεκτον εις τον Θεόν.

– Τί παθαίνουν όσοι δεν ευλαβούνται, κατακρίνουν και περιφρονούν τους δούλους του Θεού (εναρέτους ανθρώπους, ιερωμένους, διδασκάλους κλπ)

– Οι γονείς πρέπει να διδάσκουν τα παιδιά τους την οφειλόμενη τιμή προς τους δούλους του Κυρίου.

– Όμως πώς γίνεται να βλέπουμε πλήθος διωκτών, τυράννων και παγκακίστων ανθρώπων οι οποίοι ετυράννησαν, περιφρόνησαν ακόμα και θανάτωσαν πλήθος αγίων ανδρών και γυναικών, αλλά ουδεμία να λαμβάνουν τιμωρία;

– Ακόμα και τα άγρια ζώα ευλαβήθησαν και υπηρέτησαν τους δούλους του Κυρίου! Υπήκουσε εις αυτούς όλη η κτίση (πυρ, αέρα, ύδωρ, ήλιος, σελήνη, νέφη κλπ). Και όχι μόνο τα υλικά και αισθητά αλλά και τα νοερά και άυλα κτίσματα υποτάσσονται εις τους ποιούντας του Κυρίου το θέλημα (δαίμονες, άγγελοι κλπ).

– Γιατί τελικά τόση τιμή, τόση εξουσία, τόση χάρις εις τους εναρέτους άνδρες;

Διαβάστε ολόκληρη την ομιλία από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 256 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

[Ψήφοι: 2 Βαθμολογία: 4.5]