Αποστολικό Ανάγνωσμα: Ερμηνεία εις την προς Ρωμαίους επιστολήν του Παύλου, την αναγινωσκομένην τη Β’ Κυριακή (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Ρωμ. β’ 10-16)

– Αφού ο Θεός ούτε γένος, ούτε άλλο κοσμικό πράγμα επιβλέπει, γιατί ο απ. Παύλος λέγει ότι είναι άξιος δόξης και τιμής και ειρήνης ο Ιουδαίος πρώτα και έπειτα ο Εθνικός;

– Γιατί οι Ιουδαίοι κρίνονται αυστηρότερα έναντι των Εθνικών;

– Αφού οι Εθνικοί δεν είχαν τον νόμο του Θεού τον γραπτόν, πώς μπορούσαν να φεύγουν της αμαρτίας και να κατορθώνουν την αρετήν; Πώς γνώριζαν τί είναι καλό και τί κακό;

– Ποιός είναι ο φυσικός νόμος;

– Γιατί ο απ. Παύλος λέγει ότι ο Θεός θα κρίνει τα κρυπτά των ανθρώπων διά Ιησού Χριστού και όχι ο ίδιος ο Πατήρ;

Διαβάστε ολόκληρη την ερμηνεία από το “Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων”, του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 118 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

 

[Ψήφοι: 7 Βαθμολογία: 3.4]