Αποστολικό ανάγνωσμα: Ερμηνεία εις την προς Εφεσίους επιστολή του Παύλου της ΚΣΤ’ Κυριακής (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

theologia

(Εφ. 5, 8-19)

– Δεν αρκεί να φεύγουμε της αμαρτίας. Πρέπει να καλλιεργούμε και τις αρετές.

– Γιατί ο απόστολος Παύλος ονομάζει τους χριστιανούς “τέκνα φωτός”;

– Γιατί σε αυτή την επιστολή του ο Παύλος γράφει ότι οι καρποί του Αγίου Πνεύματος είναι τρεις, ενώ στην επιστολή προς Γαλάτας γράφει ότι είναι εννέα;

– Με ποιό τρόπο μπορούμε να περιπατούμε ως τέκνα φωτός;

– Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε ποια έργα είναι αρεστά στο Θεό;

– Ποιά είναι τα άκαρπα έργα; Και πότε συγκοινωνούμε με τα άκαρπα έργα;

– Ο έλεγχος της αμαρτίας είναι πράξη έργου αγαθού. Με ποιόν τρόπο πρέπει να ελέγχουμε τους άρχοντες; Γιατί δεν αρκεί να απέχουμε από την αμαρτία αλλά πρέπει να την ελέγχουμε επί πλέον;

– Όσο κρύπτεται η αμαρτία ποτέ δεν διορθώνεται. Όταν ελέγχεται υπάρχει η ελπίδα της διορθώσεως.

– Τί σημαίνει το “εξαγοραζόμενοι τον καιρόν, ότι αι ημέραι πονηραί εισι”; Αγοράζεται ή πωλείται ο καιρός; Μπορεί οι ημέρες να είναι πονηρές ή απονήρευτες;

– Ποιός είναι ο άφρων και ποιός ο φρόνιμος;

– Γιατί μετά την παραγγελία της φρονήσεως παραγγέλει αμέσως την αποχήν της μέθης;

– Ποιά η διαφορά των ψαλμών, των ύμνων και των ωδών;

– Ποιές είναι οι ωδές οι πνευματικές και ποιές οι σωματικές;

– Με ποιόν τρόπο πρέπει να προσφέρονται στον Θεόν οι ύμνοι, οι ψαλμοί και οι ωδές; Διαβάστε ολόκληρο την ερμηνεία από το “Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων”, του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 95 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

 

RSS
Facebook
Google+
https://alopsis.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%B7-2/">
SHARE
[Ψήφοι: 5 Βαθμολογία: 3.4]