Αποστολικό ανάγνωσμα: Ερμηνεία εις την Β’ προς Κορινθίους επιστολή του Παύλου της ΙΖ’ Κυριακής (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Κορ. Β’ στ’ 16 – ζ΄ 1)

– Ποια είναι η αληθινή αγιωσύνη;

– Είναι οι Διαθήκες σύμφωνες μεταξύ τους και διδάσκουν την αυτήν διδασκαλίαν;

– Είναι οι Χριστιανοί κατοικητήριον του αθανάτου Θεού; Εάν ναι, σε ποιους Χριστιανούς και με ποιόν τρόπο;

– Ποιοι είναι αυτοί για τους οποίους λέγει: “εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίσθητε”; Διαβάστε ολόκληρη την ερμηνεία από το “Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων”, του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 298 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]