Αποστολικό Ανάγνωσμα: Ερμηνεία εις την προς Εβραίους επιστολήν του Παύλου, την αναγινωσκομένην την Α’ Κυριακή των νηστειών (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

 

(Εβρ.. ια΄ 24-26, 32-40)

 

– Γιατί ο Μωυσής ελέγετο υιός τής θυγατρός τού Φαραώ;

– Γιατί η απόλαυσις που απελάμβανεν ο Μωυσής στην οικία του Φαραώ ήταν απόλαυση αμαρτίας;

– Πώς ο Μωυσής ενόμισε πλούτον μείζονα των θησαυρών τής Αιγύπτου τον ονειδισμόν τού Χριστού, τόσα έτη πριν ο Χριστός ονειδισθή;

– Οι ονειδισμοί τού Μωυσέως προτύπωσις των ονειδισμών τού Χριστού.

Διαβάστε ολόκληρη την ερμηνεία από το “Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων”, του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 239 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

 

[Ψήφοι: 1 Βαθμολογία: 5]