Αποστολικό Ανάγνωσμα: Ερμηνεία εις την προς Εβραίους επιστολήν του Παύλου, την αναγινωσκομένην την B’ Κυριακή των νηστειών (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Εβρ. α΄ 10 – β’ 3)

– Γιατί ο απόστολος μιλά για “ουρανούς” και όχι για “ουρανό”;

– Τί εννοεί με τη λέξη “απολούνται” οι ουρανοί; Μήπως ότι οι ουρανοί εν τη ημέρα τής παρουσίας τού Κυρίου θα αφανιστούν;

– Ποιός είναι αυτός ο άγγελος προς τον οποίον ο Κύριος είπε: “κάθου εκ δεξιών μου”;

– Το κύρηγμα των προφητών εστί παιδαγωγόν εις Χριστόν, τα δε υπό του Ιησού Χριστού διδαχθέντα εισί της σωτηρίας πρόξενα.

– Εάν ο λόγος, ο λαληθείς δι’ αγγέλων εβεβαιώθη διά της των πραγμάτων εκβάσεως, και πάντες οι παραβάται ετιμωρήθησαν, πώς ημείς δυνάμεθα φυγείν την τιμωρίαν, εάν αμελήσωμεν τον τοσούτον σωτηριώδη λόγον του Ιησού Χριστού, όστις εστίν ο λόγος του ευαγγελίου; Διαβάστε ολόκληρη την ερμηνεία από το “Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων”, του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 249 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

[Ψήφοι: 4 Βαθμολογία: 4]