Αποστολικό Ανάγνωσμα: Ερμηνεία εις τας πράξεις των Αποστόλων, τας αναγινωσκομένας την Κυριακή του Πάσχα (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Πράξ. α’, 1-9)

– Γιατί ο απ. Λουκάς ονομάζει το ευαγγέλιο που συνέγραψε πρώτο λόγο;

– Από την Ανάστασή Του έως την Ανάληψή Του εις τον ουρανόν, ο Ιησούς Χριστός παρουσιάζεται στους μαθητές Του, συνομιλεί με αυτούς, διερμηνεύει τις Γραφές και συντρώγει, βεβαιώνοντάς τους για το γεγονός της εκ νεκρών Αυτού αναστάσεως.

– Ήταν οι Απόστολοι βαπτισμένοι; Από ποιόν και πότε;

– Ποιά χαρίσματα έλαβαν οι Απόστολοι κατά την Πεντηκοστή;

– Γνώριζαν οι Απόστολοι την ημέρα της καταβάσεως του αγίου Πνεύματος;

– Πριν το φωτισμό τους από το άγιο Πνεύμα οι μαθητές του Χριστούς ήταν ατελείς; Κατανοούσαν πλήρως τις διδαχές του Ιησού Χριστού;

– Είναι γνωστή η ημέρα του τέλους του κόσμου στους ανθρώπους; Εάν όχι γιατί δεν γνωρίζουν; Οι άγγελοι γνωρίζουν; Ποιός μας βεβαιώνει για τον άγνωστο χρόνο της συντέλειας; Είναι σταθερή και αμετάβλητη η ημέρα του τέλους;

– Είναι σε θέση ο νους του ανθρώπου να κατανοήσει τις μεταβολές του χρόνου που ο Θεός ποιεί;

– Γιατί ο Χριστός δεν εθεράπευσε την προκατάληψη των Αποστόλων περί της επίγειας δἠθεν Βασιλείας Του;

– Γιατί ο Θεάνθρωπος προ της Αναστάσεως αυτού περιώρισε την αποστολή των δώδεκα μαθητών εις σύνορα μικρά, ενώ μετά την Ανάστασἠ Του επλάτυνε της αποστολής αυτών τα όρια; Διαβάστε ολόκληρη την ερμηνεία από το “Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων”, του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 1 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

[Ψήφοι: 1 Βαθμολογία: 5]