Αποστολικό Ανάγνωσμα: Ερμηνεία εις τας πράξεις των Αποστόλων, τας αναγινωσκομένας την Κυριακή του Παραλύτου (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

theologia

(Πράξ. θ’,  32-42)

– Ποιά είναι η σχέσις πίστεως και θαυμάτων;

– Γιατί ονομάζει αγίους τους κατοικούντας Λύδδαν;

– Ποιό παράδειγμα έδωσε με το έργο του ο απ. Πέτρος στους επισκόπους;

– Γιατί  αποσιωπώνται άλλα στοιχεία του θεραπευθέντος Αινέα;

– Τί σημαίνει το “στρώσον σεαυτώ”;

– Ποιά ήταν τα αποτελέσματα της θεραπείας του παραλύτου;

– Γιατί ο ιστοριογράφος κρίνει απαραίτητο να ερμηνεύσει το όνομα Ταβιθά;

– Γιατί πλένουν τα νεκρά σώματα οι Χριστιανοί;

– Τί εδήλωσε ο ιστορικός σημειώσας το “Μετ’ αυτών ούσα”;

– Γιατί ο απόστολος Πέτρος έβγαλε όλους έξω από το δωμάτιο της Ταββιθάς πριν την πραγματοποίηση του θαύματος; Γιατί, αντίθετα, το θαύμα της θεραπείας του παραλύτου το έκανε σε κοινή θέα;

– Ποιά πληροφορία παίρνουμε από την φράση “επιστρέψας προς το σώμα”;

– Τί μας διδάσκει η ανάσταση της Ταββιθάς εκ νεκρών και τί η ανάστασή της εκ της κλίνης από τον Απ. Πέτρο; Διαβάστε ολόκληρη την ερμηνεία από το “Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων”, του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 42 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

 

RSS
Facebook
Google+
https://alopsis.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%B1-3/">
SHARE
[Ψήφοι: 1 Βαθμολογία: 4]