Αποστολικό Ανάγνωσμα: Ερμηνεία εις τας πράξεις των Αποστόλων, τας αναγινωσκομένας την Κυριακή της Σαμαρείτιδος (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Πράξ. 11, 19-30)

– Γιατί οι Απόστολοι προτιμούσαν αρχικά να κηρύξουν το Ευαγγέλιον στο γένος των Ιουδαίων;

– Γιατί επελέγη ο Βαρνάβας για να πάει να κηρύξει την πίστη στην Αντιόχεια;

– Γιατί ο Βαρνάβας παρότι ο αριθμός των πιστών μεγάλωνε συνεχώς, αναζήτησε βοήθεια στον Παύλο;

– Ποιος ονόμασε (και σε ποιόν τόπο) για πρώτη φορά όσους επίστευαν στον Χριστό, χριστιανούς;

– Υπάρχουν μετά Χριστόν προφήτες; Πώς εξηγείται το απόσπασμα στις Πράξεις των Αποστόλων που ομιλεί για μετά Χριστόν προφήτες;

– Ελάμβαναν προφητικό χάρισμα οι γυναίκες;

– Από πού γνωρίζουμε ότι η προφητεία του Αγαβου, για μεγάλη πείνα στην οικουμένη εκπληρώθηκε;

– Επίστευσαν εις τα προφητευθέντα οι τότε Χριστιανοί;

– Ποιοι ήσαν οι πρεσβύτεροι και ποια η σχέση τους με τους αρχιερείς και επισκόπους; Διαβάστε ολόκληρη την ερμηνεία από το “Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων”, του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 53- Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

[Ψήφοι: 5 Βαθμολογία: 3.6]