ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ – ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ Ζ΄ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ Ι.Μ. ΙΕΡΙΣΣΟΥ

Ανακοινωθέν και Πορίσματα από την Ζ΄ Λειτουργική Συνάντηση Νέων που οργάνωσε ο Σύνδεσμος Ορθοδόξων Νέων της Ι.Μ. Ιερισσού Αγίου Όρους & Αρδαμερίου στο Προσκύνημα της Μεγάλης Παναγίας Χαλκιδικής 27 Ιουλίου-2 Αυγούστου 2009, με κεντρικό θέμα: «Ο Χριστός Ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Υγεία και ασθένεια στη Λειτουργική ζωή της Εκκλησίας.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

             Ὁ λόγος τοῦ Μεγάλου Βασιλείου  «ὁ Θεός δέν δημιούργησε ἀσθένεια» καί ὁ λόγος τοῦ Γέροντος Πορφυρίου «ὅταν ἀρρωσταίνουμε νά μήν παρακαλοῦμε νά γίνουμε καλά, ἀλλά καλοί», ἔδωσαν τούς βασικούς ἄξονες τῆς Ζ΄Λειτουργικής Συνάντησης Νέων, πού πραγματοποιήθηκε μέ μεγάλη ἐπιτυχία,  27/8-2/9 2009, στό Ἱερό Προσκύνημα Μεγάλης Παναγίας μέ κεντρικό Θέμα: «Ὁ Χριστός Ἱατρός τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν. Ὑγεία καί ἀσθένεια στή Λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας.»

             Οἱ Νέοι συμμετεῖχαν στήν εἰκοσιτετράωρη λειτουργική ζωή πού περιελάμβανε  Ὄρθρο-Θεία λειτουργία-Ἑσπερινό-Ἀπόδειπνο-Χαιρετισμούς, πού ἦταν τό ἐπίκεντρο τῆς κοινῆς κατασκηνωτικῆς ζωῆς.

      Ἐπισκέφθηκαν  τά Μοναστῆρια τῆς Ὁρμύλιας & τοῦ  Ἁγίου Κοσμᾶ καί ἔλαβαν μέρος  στήν πανήγυρη τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Στεφάνου.

         Ἔγιναν οἱ ἐξῆς εἰσηγήσεις:

1η Εἰσήγηση: «Ἀνάλυση τοῦ κειμένου τοῦ Μυστηρίου τοῦ Εὐχελαίου» ἀπό τόν Ἀρχιμ. Χρυσόστομο Μαϊδώνη, Πρωτοσύγκελλο.

2η Εἰσήγηση «Τό Μυστηρίου τοῦ Εὐχελαίου» ἀπό τόν Ἀρχιμ. Γεώργιο Χρυσοστόμου, Πρωτοσύγκελλο Ι.Μ. Βεροίας.         

3η Εἰσήγηση «Παρακλητικοί Κανόνες»  ἀπό τόν κ. Κωνσταντίνο Πνευματικό, Θεολόγο.                                 

4η Εἰσήγηση: «Εὐχές γιά τήν ‘Υγεία» ἀπό τόν Ἀρχιμ. Ἰγνάτιο Ριγανᾶ,  Γεν. Ἀρχιερατικό  Ἐπίτροπο Ι.Μ. Ἱερισσοῦ.

5η Εἰσήγηση: «Ἡ σχέση τῆς πνευματικῆς ζωῆς μέ τήν ὑγεία», ἀπό τόν ἱατρό κ. Κωνσταντινίδη Νικόλαο, Νευροχειροῦργο Ἰπποκρατείου Νοσοκομείου  Θεσ/νίκης.

                                                                

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

             Μέ βάση τίς εἰσηγήσεις καί  τόν διάλογο βγῆκαν τά παρακάτω πορίσματα-συμπεράσματα:

1. ΘΕΟΣ – ΕΚΚΛΗΣΙΑ – ΑΣΘΕΝΕΙΑ

 • Ὁ Θεός δέν εἶναι αἴτιος τῆς ἀσθένειας.
 • Ὁ Χριστός εἶναι «ὁ Ἱατρός τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων», εἶναι ἡ Ἐλπίδα καί τό Φάρμακο γιά ὅλες τίς ἀσθένειες.
 • Ἡ Ἐκκλησία εἶναι  Νοσοκομεῖο, πού προσφέρει θεραπεία. Οἱ ἄνθρωποι δέν χωρίζονται σέ «καλούς» καί «κακούς», ἀλλά σέ «ὑγιεῖς» καί «ἀσθενεῖς».
 • Ὑγιεῖς μέσα στήν Ἐκκλησία εἶναι οἱ Ἅγιοι.

   Ἀσθενεῖς εἴμαστε ἐμεῖς οἱ ὑπόλοιποι καί γι΄ αὐτό καταφεύγουμε στήν Ἐκκλησία, σάν σέ Νοσοκομεῖο, γιά νά θεραπευθοῦμε. Τά δόγματα καί οἱ ἐντολές γιά ἐγκράτεια καί ἄσκηση εἶναι συνταγές ὑγείας.

   Ἀθεράπευτοι παραμένουν ὅσο εἶναι μακριά ἀπό τήν Ἐκκλησία.

 •    Μεγάλη καί ἀποφασιστική εἶναι ἡ προσφορά τῆς Ἐκκλησίας στά θέματα:

    -Βιοηθικῆς,

    -Ποιμαντικῆς στήριξης ἀσθενῶν  καί  συγγενῶν,

-Εὐαισθητοποίησης  ἀνθρώπων γιά βοήθεια στό πάσχοντα  συνάνθρωπο,

-Ἀπαλλαγῆς  ἀπό δεισιδαιμονίες,

-Ἀπάντησης  στά ὑπαρξιακά ἐρωτήματα («γιατί σέ μένα ἡ ἀσθένεια;»)

2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ  ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

 • Ὅταν ἀσθενοῦμε νά λέμε «Δόξα τῷ Θεῷ», νά θυμόμαστε τό Σταυρό τοῦ Χριστοῦ καί νά ζητοῦμε δύναμη καί ὑπομονή.
 • Γιά τό χριστιανό ἡ ἀσθένεια δέν εἶναι τιμωρία τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἐπίσκεψη τοῦ Θεοῦ.
 • Ἡ Παναγία μας εἶναι ἡ παρηγοριά τοῦ κάθε ἀρρώστου καί οἱ παρακλήσεις της δίνουν δύναμη.
 • Νά παίρνουμε παράδειγμα τούς Ἁγίους πῶς ἀντιμετώπισαν τήν ἀσθένεια  καί νά τούς ἐπικαλούμαστε.
 • Ἡ θεραπεία εἶναι στά χέρια τοῦ ἀσθενοῦς. Νά φροντίσει νά ἔχει ἥσυχη πνευματική ζωή καί νά ἀπελευθερωθῆ ἀπό τά πάθη του, πού τόν ἀρρωσταί-νουν.
 • Οἱ ἀσθένειες πολλές φορές μᾶς ἐμποδίζουν ἀπό πτώσεις.
 • Ἡ ἐγκράτεια στό φαγητό καί ἡ ἐνάρετη χριστιανική ζωή εἶναι ζωή ὑγείας καί ἀποτρέπουν πολλές ἀσθένειες.

3. ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ  ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ

 • Νά καλοῦμε τόν ἱερέα στό σπίτι μας γιά Εὐχέλαιο μόνο, ὅταν ἔχουμε ἀσθενή.
 • Τό Εὐχέλαιο δίνει τήν  εὐκαιρία γιά ποιμαντική καθοδήγηση καί συνάντηση τοῦ ἱερέα μέ τούς ἐνορίτες.
 • Νά ἐπανέλθει ἡ Ἐκκλησιολογική τέλεση τοῦ Μυστηρίου τοῦ Ευχελαίου καί νά ἀποθαρρυνθῆ ἡ ἰδιωτική καί μαγική  ἀντίληψη τοῦ Μυστηρίου.
 • Πρέπει νά προηγεῖται μετάνοια-ἐξομολόγηση καί προσωπική ἐπαφή μέ τόν ἱερέα.
 • Νά ἐπανασυνδεθεῖ τό Εὐχέλαιο μέ τόν Ἐκκλησιασμό καί τήν Θεία Κοινωνία.
 • Τό Εὐχέλαιο δέν πρέπει νά ὑποκαθιστᾶ τόν προσωπικό ἀγῶνα καί τήν μετάνοια.
 • Νά μελετηθεῖ ἀπό τούς πιστούς τό κείμενο τοῦ Εὐχελαίου καί νά ὑπάρχει προετοιμασία τῶν πιστῶν πρίν τήν τέλεσή του.
 • Τό διάβασμα τῶν εὐχῶν νά ἀποδεσμευθῆ ἀπό δεισιδαιμονίες καί θρησκοληψία.

4. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΑΠΗΣ

 • Νά συμμετέχουμε στόν  πόνο τοῦ ἄλλου καί νά ἐπισκεπτόμαστε τούς ἀσθενεῖς σύμφωνα μέ τόν λόγο τοῦ Κυρίου: «ἀσθενής ἤμην καί ἐπισκέψασθέ με».
 • Ἡ ὠφέλεια ἀπό τήν διακονία τῶν ἀσθενῶν εἶναι πολύ μεγάλη. Καλλιεργεῖται ἡ ἀγάπη, ἡ ταπείνωση, ἡ ὑπομονή, ἀναπτύσσονται οἱ δεξιότητες καί συνειδη-τοποιεῖται ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου ὡς εἰκόνος τοῦ Θεοῦ καί ἡ φθαρτότητα τοῦ ὑλικοῦ κόσμου.
 • Εἶναι ἀναγκαῖο οἱ ἐνορίες νά ὀργανώσουν τό φιλανθρωπικό ἔργο πρός τούς ἀσθενεῖς  καί νά λειτουργοῦν μόνιμα τά παρεκκλήσια τῶν Νοσοκομείων.

5. Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

 • Ἡ ἱατρική δέν ὑπόσχεται τήν ἀπόλυτη ἴαση, ἀλλά τήν φροντίδα καί τήν συμπαράσταση. 
 • Εἶναι ἀνάγκη ἡ κλασσική ἱατρική νά δεῖ τόν ἄνθρωπο ὡς πρόσωπο καί ὄχι ἀπρόσωπα καί μηχανικά.
 • Προσοχή στούς «μάγους γιατρούς»  καί τίς Ἐναλλακτικές θεραπεῖες τῆς Νέας Ἐποχῆς καί τῆς παραθρησκείας.
[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]