Ανακοινωθέν έκτακτης συνεδρίας Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα Τρίτη, 2 Ἀπριλίου 2013, σὲ ἔκτακτη συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου, ἀσχολήθηκε ἀποκλειστικὰ μὲ τὴν οἰκονομικὴ κρίση τὴν ὁποία διέρχεται ἡ πατρίδα μας καὶ μελέτησε διάφορους τρόπους συμπαράστασης πρὸς τὸ δοκιμαζόμενο πλήρωμά της.
Ἐπεσήμανε ὅτι ἡ κρίση εἶναι πρωτίστως ἠθικὴ καὶ πνευματική. Ἡ οἰκονομικὴ κρίση ἦλθε ὡς ἐπακόλουθο τῆς αὐτονόμησής μας ἀπὸ τὸν Θεό καὶ τῆς προσκόλλησής μας στὴν ὕλη. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καλεῖ, ὡς ἐκ τούτου, τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα σὲ πνευματικὴ ἀνάνηψη, μετάνοια, ἐγρήγορση καὶ συνεχῆ προσευχὴ πρὸς τὸν Θεό, γιατὶ ἡ κρίση δὲν ἀντιμετωπίζεται μόνο μὲ οἰκονομικοὺς ὅρους.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπεδέχθη εἰσήγηση τοῦ Μητροπολίτου Κύκκου κ. Νικηφόρου καὶ θὰ τελέσει τὸ Σάββατο 13, πρὸς τὴν Κυριακὴ 14 Ἀπριλίου, ὁλονύκτια ἀγρυπνία στὴν κεντρικὴ Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου καὶ συμπαραστατουμένου ἀπὸ μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, καλεῖ δέ, τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα νὰ συμμετάσχει ἀθρόα.

Παραλλήλως, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καταδίκασε, μὲ βδελυγμία, τὶς ἀήθεις ἐνέργειες πολλῶν κρατικῶν, πολιτειακῶν καὶ τραπεζικῶν ἰθυνόντων, οἱ ὁποῖοι ἐνεργῶντας πρὸς ἴδιον ὄφελος, ὁδήγησαν τὴν οἰκονομία τοῦ τόπου στὸ σημερινὸ ἀξιοθρήνητο ἐπίπεδο. Καλεῖ ὅλους αὐτοὺς ὅπως, συναισθανόμενοι τὴν βλάβη ποὺ ἐπέφεραν στοὺς συνανθρώπους τους, ἀλλὰ καὶ στὴν πατρίδα μας, τῆς ὁποίας καταρράκωσαν τὴν ἀξιοπρέπεια, ἐπανορθώσουν ἔμπρακτα τὸ κακὸ ποὺ διέπραξαν. Δὲν εἶναι μόνο ἡ κρίση τοῦ Θεοῦ ἀμείλικτη καὶ ἡ ὁποία διαμηνύει ὅτι «ἠγάπησαν κατάραν καὶ ἥξει αὐτοῖς» (Ψαλμ. 108, 17)∙ εἶναι καὶ ἡ ἀνθρώπινη δικαιοσύνη ἡ ὁποία πρέπει νὰ ἱκανοποιηθεῖ γιὰ νὰ ἀποκατασταθεῖ καὶ τὸ περὶ δικαίου αἴσθημα τοῦ λαοῦ.
Τὴν Ἱερὰ Σύνοδο ἀπασχόλησε, ἐπίσης, ἡ στάση τῶν Εὐρωπαίων ἑταίρων τῆς Κύπρου, οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνο δὲν ἐπέδειξαν τὴν ἀπαιτούμενη ἀλληλεγγύη, ἤ ἔστω, κατανόηση, ἀλλὰ ἀντιθέτως ἐπέδειξαν πρωτόγνωρη καὶ ἀπρόσμενη ἐχθρότητα καὶ πρωτάκουστη ἐκδικητικότητα στὴν περίπτωσή μας. Εἶναι κατάδηλον, πλέον, ὅτι κάθε χώρα στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἐπιδιώκει τὰ συμφέροντά της, χωρὶς νὰ ὀρρωδεῖ μπροστὰ στὶς χρησιμοποιούμενες μεθόδους γιὰ τὴν ἐπίτευξή τους. Ὅπως μεθοδεύονται, ὅμως, τὰ πράγματα εἶναι καὶ ὁρατὸς καὶ ψηλαφητὸς ὁ κίνδυνος γιὰ ἐπιχειρούμενο ἔλεγχο τῶν ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων τῆς Κύπρου καὶ γιὰ πιέσεις πρὸς ἐπιβολὴ ἀπαράδεκτης λύσης στὸ ἐθνικό μας θέμα.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐκφράζουσα ὁλόκληρο τὸν Κυπριακὸ λαό, τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμά της, διακηρύττει πρὸς ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἐλπίζουν πὼς οἱ οἰκονομικὲς δυσχέρειες θὰ μᾶς ἀναγκάσουν σὲ ἐκπτώσεις στὶς ἐπιδιώξεις μας γιὰ δίκαιη λύση τοῦ ἐθνικοῦ προβλήματός μας, ὅτι ματαιοπονοῦν. Στὴν Ἱστορία μας, ὡς  Ἕλληνες, βρεθήκαμε καὶ σὲ χειρότερες καταστάσεις καὶ ὅμως μεγαλουργήσαμε. Γιατὶ ξέρουμε νὰ ἱεραρχοῦμε τὶς ἀξίες καὶ νὰ θέτουμε προτεραιότητες στὴ ζωή μας. Καὶ ἡ πατρίδα εἶναι γιά μᾶς, μετὰ τὸν Θεό, ἡ πρώτη μας προτεραιότητα.

Στὶς κρίσιμες καὶ καθοριστικὲς αὐτὲς γιὰ τὸ μέλλον τῆς πατρίδας μας ὧρες, καλοῦμε τὸ λαό μας νὰ ὑποστηρίζει τὴν ἐπιτόπια παραγωγή, τοὺς δε ἐργοδότες ὅπως ἀξιοποιοῦν τὸ ἐργατικὸ δυναμικὸ τῆς πατρίδας μας.

Ἐκφράζοντας καὶ τὴν εὐαρέσκειά της γιὰ τὴν ἀξιοθαύμαστη ἀλληλεγγύη ποὺ ἐπέδειξε ὁ λαός μας, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τὸν καλεῖ σὲ ἀρραγὴ ἑνότητα καὶ ὁμοψυχία καὶ τὸν προτρέπει νὰ μὴν καμφθεῖ πρὸ τῶν δυσκολιῶν. Μὲ ὑπομονὴ καὶ ἐπιμονή, ἐνισχυόμενοι ἀπὸ τὴν Ἱστορία καὶ τοὺς προγόνους μας καὶ μὲ πίστη στὸν Θεό, θὰ ξεπεράσουμε τὶς δυσκολίες. Μποροῦμε, μάλιστα, ἀπὸ τὴν περιπέτειά μας αὐτὴ νὰ παιδαγωγηθοῦμε ὡς πρὸς τὴν ὀρθὴ ἀντίκρυση τοῦ σκοποῦ τῆς ζωῆς μας. Ἑνὸς σκοποῦ ποὺ νὰ βασίζεται στὸ «εἶναι» τοῦ ἀνθρώπου καὶ νὰ ἐπιδιώκει τὴν ὁλοκλήρωσή του, καὶ ὄχι στὸ «ἔχειν» τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὶς ὑλικὲς ἀπολαύσεις.
Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου, 2 Ἀπριλίου 2013

(Πηγή: churchofcyprus.org.cy)

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]