Αλματώδης η αύξηση της μυωπίας στους εφήβους

ΚΥΡΙΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΟΘΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ

Περίπου τα μισά παιδιά που βρίσκονται στην ε­φηβική ηλικία έχουν μυωπία, ενώ ποσοστό μεγα­λύτερο του 80% αντιμετωπίζει οφθαλμικές διαθλα­στικές ανωμαλίες, με κύρια αιτία τον φόρτο εργα­σίας πέραν του σχολείου και την προσήλωση σε ο­θόνες, υπολογιστών, κινητών και ηλεκτρονικών παιχνιδιών, κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρό­νου. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η Α’ Πα­νεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική του Α.Π.Θ. σε 709 μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (η­λικίας 15-19 ετών) στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, η μυωπία είναι η πιο συχνή δια­θλαστική ανωμαλία των εφήβων με ποσοστό 50,92% και εμφανίζεται για πρώτη φορά κυρίως στο γυμνάσιο. Η υπερμετρωπία εμφανίζει πολύ μικρό ποσοστό, μόλις 4,65%, ενώ ο αστιγματισμός είναι 31,17%. Από την έρευνα προκύπτει εξάλλου, ότι οι δια­θλαστικές ανωμαλίες είναι πιο συχνές στα κορίτσια και ότι η μυωπία, εκτός από τους γενετικούς παρά­γοντες, έχει ιδιαίτερα ισχυρή σχέση με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, δηλαδή τις εργασίες για τις οποίες χρησιμοποιείται η κοντινή όραση. Σύμφωνα με την αναπληρώτρια καθηγήτρια Ο­φθαλμολογικής της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., Α. Κακαβούτη – Δούδου, η αλματώδης αύξηση της μυωπίας στους εφήβους οφείλεται στις συνθήκες ζωής των μαθητών στην ηλικία αυτή, όπως οι αυ­ξημένες απαιτήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων, τα πρόσθετα φροντιστηριακά μαθήματα, η ενασχό­ληση με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, η επίμονη χρήση παιχνιδιών στις μικρές ηλεκτρονικές οθόνες των κινητών τηλεφώνων και στα Game Boy, η μι­κρής έκτασης φυσική άσκηση και ο ελάχιστος ε­λεύθερος χρόνος. «Η μυωπία στα παιδιά νηπιαγωγείου είναι της τά­ξης μόλις του 2%, ενώ όταν τελειώνουν το λύκειο το ποσοστό ξεπερνά το 50%» δήλωσε στο ΑΠΕ -ΜΠΕ η κ. Δούδου και πρόσθεσε ότι οι δραστηριό­τητες στον ελεύθερο χρόνο, στην παιδική και εφη­βική ηλικία πρέπει να συνδέονται με το παιχνίδι και την άθληση, δηλαδή με δραστηριότητες που δεν έχουν σχέση με την κόπωση της όρασης.

(Πηγή: «Πελοπόννησος» 21/11/2007)

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]