«Αγαπήσωμεν αλλήλους» (Άγιος Τύχων, αρχιεπίσκοπος Βορονέζ και Ζαντόνσκ)

1. Ὁλοι μας χάσαμε με την παρακοή τον Παράδεισο· λυτρωθήκαμε όμως με το αίμα του Χριστού, του Υιού του Θεού, «του αγαπήσαντος ημάς και παραδόντος εαυτόν υπέρ ημών» (Γαλ. 2, 20).

«Αγαπήσωμεν» λοιπόν, «αλλήλους».

2. Ὁλους μας αγάπησε ο Θεός τόσο, «ώστε τον υιόν αυτού τον μονογενή ἐδωκεν, ινά πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόληται, αλλ’ έχει ζωήν αιώνιον» (Ιω. 3, 16).

«Αγαπήσωμεν», λοιπόν, «αλλήλους».

3. Σ’ ὀλους μας έδωσε ο Θεός το λόγο Του τον άγιο σαν λυχνάρι που φέγγει στο σκοτάδι. Ο λόγος Του αυτός μας διδάσκει την αγάπη και την αγαθοεργία.

«Αγαπήσωμεν», λοιπόν, «αλλήλους».

4. Ὁλοι μας σε μια πίστη έχουμε κληθεί· σ’ ένα Θεό πιστεύουμε, στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Αυτός μας αγαπάει.

«Αγαπήσωμεν», λοιπόν «αλλήλους».

5. ΄Ολοι μας σ’ ένα Θεό προσευχόμαστε, ένα Θεό ικετεύουμε, προσκυνάμε, υμνούμε, δοξολογούμε.

«Αγαπήσωμεν» λοιπόν «αλλήλους», όπως κι Εκείνος μας αγαπάει.

6. Σ’ όλους μας ο ουράνιος Πατέρας, από την πολλή Του αγάπη, δίνει το ψωμί, τα ρούχα, το σπίτι και τα άλλα αγαθά.

«Αγαπήσωμεν», λοιπόν, «αλλήλους».

7. Όλοι λεγόμαστε χριστιανοί από το Χριστό.

«Αγαπήσωμεν», λοιπόν, «αλλήλους», όπως κι Εκείνος μας αγάπαει.

8. Όλοι μας ένα Βάπτισμα έχουμε. Όλοι μας, όταν βαπτιστήκαμε, αρνηθήκαμε το σατανά και τα πονηρά του έργα και δώσαμε υποσχέσεις στο Χριστό να έχουμε αγάπη.

«Αγαπήσωμεν», λοιπόν, «αλλήλους».

9. Όλοι μας έχουμε κληθεί στην αιώνια ζωή και απαγγέλλουμε στο άγιο Σύμβολο: «Προσδωκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος».

«Αγαπήσωμεν», λοιπόν, «αλλήλους».

10. Όλοι μας πλησιάζουμε σε μια άγια Τράπεζα, για να μεταλάβουμε το σώμα και το αίμα Του Χριστού. Τι ύψιστο μυστήριο! Πόσο ασύλληπτη η φιλανθρωπία του Θεού!

«Αγαπήσωμεν», λοιπόν, «αλλήλους.

12. Χριστιανοί! Όλοι είμαστε αδέλφια, Έναν Πατέρα έχουμε, τον Θεό. Σ’ Αυτόν προσευχόμαστε και λέμε: «Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς…»

«Αγαπήσωμεν», λοιπόν, «αλλήλους».

Να που ο κάθε χριστιανός έχει πολλές αιτίες και αφορμές για ν’ αγαπάει τον πλησίον του. Η πιο σπουδαία όμως είναι ότι ο ίδιος ο Θεός τον αγαπάει.

13. Εσύ λοιπόν τι θα κάνεις; Θ’ αρνηθείς ν’ αγαπήσεις το αγαπημένο πλάσμα του Θεού, τον συνάνθρωπό σου; Εκείνον που πλάστηκε «κατ’ εικόνα Θεού και ομοίωσιν», όπως κι εσύ; Εκείνον που εξαγοράστηκε με το αίμα του Χριστού, όπως κι εσύ; Εκείνον που έχει κληθεί στην αιώνια ζωή όπως κι εσύ; Εκείνον που ο Θεός σου είπε ν’ αγαπάς όσο τον εαυτό σου;

14. «Αγαπήσωμεν», λοιπόν, «αλλήλους», χριστιανοί μου, όπως και ο Θεός μας αγάπησε όλους μας.

 

(Ἀπό τό βιβλίο: “ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ”, Ἱερά Μονή Παρακλήτου Ὠρωπός Ἀττική)

 

 

(Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱ.Μ. Παρακλήτου γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει ἡ Ἱερά Μονή. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης hristospanagia3.blogspot.gr)

 

 

 

[Ψήφοι: 1 Βαθμολογία: 4]