- Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ - https://alopsis.gr -

Περί μεταμοσχεύσεων (Αρχιμ. Αρσένιος Κατερέλος, Ηγούμ. Ι. Μ. Αγ. Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος)

…περί μεταμοσχεύσεων ζωτικῶν ὀργάνων καί τοῦ κλινικο-νομικοῦ ἐπινοήματος πού τό ἐβάπτισαν ”ἐγκεφαλικό, δῆθεν, θάνατο” [1], καί βέβαια, τοῦ ἀντιστοίχου σχετικοῦ ἀντισυνταγματικοῦ καί ἀντιδημοκρατικοῦ, ἐπάρατου καί, πέρα γιά πέρα, ἀντιχριστιανικοῦ νόμου.

Διαβάστε ολόκληρη την ομιλία πατώντας εδώ [2]