- Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ - https://alopsis.gr -

Ἐγκεφαλικός θάνατος. Πώς μία καινοφανής θεωρία, ἀναιρεῖ τήν ἱερότητα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου» (Πρεσβ. π. Στέφανος Στεφόπουλος)

Διαβάστε ολόκληρη την εισήγηση πατώντας εδώ [1]