«ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ» ΠΩΣ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΦΑΝΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΑΝΑΙΡΕΙ ΤΗΝ ΙΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

 

Εσήγησις πρεσβ. Στεφάνου Στεφοπούλου στήν μερίδα τς ερς Μητροπόλεως Γλυφάδος σχετικά μέ τόν «γκεφαλικό θάνατο», τήν Κυριακή 11 Μαρτίου 2012 (Β’Νηστειν)

 

Σεβασμιώτατε,

Μέ ρωγό τίς εχές καί τήν ελογία το Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος, στιαίας καί Βορείων Σποράδων κ.κ. Χρυσοστόμου συμμετέχω στήν ξιολογότατη ατή πρωτοβουλία τς Μητροπόλεώς σας. Θά θελα, κατ’ ρχάς νά Σς εχαριστήσω γιά τήν ξαιρετική τιμή πού μο κάνατε μέ τήν νάθεση εσηγήσεως στήν μερίδα γιά τόν «γκεφαλικό θάνατο». δωσα στήν εσήγησή μου τόν παραπάνω τίτλο γιά νά καταστήσω σαφές τό γεγονός τι καινοφανής ατή θεωρία το «γκεφαλικο θανάτου» προσβάλλει τόν νθρωπο, ς «κατ’ εκόνα» Θεο πλάσμα.

Στή συνέχεια θά ξεταστε ρισμός καί τά χαρακτηριστικά τς θεολογίας το νθρωπίνου προσώπου. κολούθως, θά γίνει προσέγγιση, τό κατά δύναμιν, σέ ννοιες πως καρδιά, ψυχή, νος, διάνοια, λογική, γκέφαλος, στή σχέση μεταξύ των καί θά παρουσιαστον παράλληλα μερικές πό τίς θέσεις τν ποστηρικτν το «γκεφαλικο θανάτου» (στό ξς «.θ.») γιά νά δηγηθομε σφαλς σέ συμπεράσματα περί το βασίμου τν πιχειρημάτων πού πικαλονται.

 

Τί εναι τό πρόσωπο;

ν καί δέν εναι καθόλου πλό νά ρίσει κανείς τό πρόσωπο καθώς ατό φορ σέ ποκάλυψη πού κάνει Θεός στό χρο τς καρδις, μπορομε, σέ γενικές γραμμές καί μέ δηγό τήν πλαν διδασκαλία τν μπείρων θεολόγων-Πατέρων τς κκλησίας, νά πομε πώς πρόσωπο σημαίνει «πόσταση» καί πειδή « πόσταση ταυτίζεται μέ τό πρόσωπο, γι’ ατό ρος ποδίδεται καί στόν νθρωπο».[1] μακαριστός Γέρων Σωφρόνιος σχετικά μέ τό πρόσωπο ναλύει[2]: «στό νθρώπινο ν, μοίως πόσταση εναι τό πιό οσιαστικό θεμελιδες στοιχεο. Πρόσωπο εναι κρυπτός τς καρδίας νθρωπος ν τ φθάρτ»(Α’ Πετρ. γ’ 4)- πιό πολύτιμος πυρήνας λης τς νθρωπίνης πάρξεως, πού φανερώνεται στήν κανότητα το νθρώπου γιά ατογνωσία καί ατοδιάθεση· στό τι κατέχει δημιουργική νέργεια· στή δυνατότητα γνώσεως χι μόνο το ρατο κόσμου, λλά καί το Θεο κόμη»

Πράγματι! νθρωπος μπορε, καταχρηστικς, νά χαρακτηρισθε πρόσωπο, ταν γίνει πραγματικός νθρωπος, δηλαδή ταν νωθε μέ τόν Θεό «διά τς θεώσεως καί στήν κατάσταση τς θεώσεως» ξηγε Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. ερόθεος. Συνεπς, κάθε νθρωπος πού βιολογικά μόνο ζε, χωρίς πνευματική ζωή καί γώνα γιά τή σωτηρία, δέ μπορε νά χαρακτηρισθε πρόσωπο, λλά δυνάμει πρόσωπο! Συνεπς, « νθρωπος, ς δημιούργημα το Θεο καί ς ναδημιουργημένος πό τήν κκλησία μέ τό γιο Βάπτισμα, εναι δυνάμει πρόσωπο, πού γίνεται στό ‘καθ’ μοίωσιννεργεία πρόσωπο»[3].

Κρίνεται σκόπιμο στό σημεο ατό νά διευκρινιστε τρόπος μέ τόν ποο[4] δυνάμει πρόσωπο νθρωπος μεταβαίνει στήν κατάσταση το «καθ’ μοίωσιν» νθρώπου καί νεργεία προσώπου. « νθρωπος διαθέτει νο, φαντασία, δόξα, διάνοια καί ασθηση. φαντασία, δόξα καί διάνοια χουν τήν ρχή τους στήν ασθηση. μως ασθηση εναι λογη δύναμη τς ψυχς. Εναι δύνατον νά γνωρίση κανείς τόν Θεό καί νά φθάση στή θέωση μέ τίς λλες δυνάμεις τς ψυχς καί το σώματος. Ατό πιτυγχάνεται μόνο διά το νο, φο ατός εναι τό μόνο ργανο μέ τό ποο μπορε νθρωπος νά γνωρίση τό Θεό. νος μέ τήν σκητική μέθοδο ποσπται πό τή λογική, τόν περιβάλλοντα κόσμο καί τά πάθη, εσέρχεται μέσα στήν καρδιά, νώνεται ν Χάριτι μέ τήν καρδιά καί στή συνέχεια νυψοται στή θεωρία. Ατό χει ς συνέπεια τή θεραπεία το νθρώπου, τή θέωση λου το εναι του. Καί φυσικά μέ ατόν τόν τρόπο γίνεται πρόσωπο».

Χρήσιμο εναι νά διευκρινισθε πώς ποκάλυψη το προσώπου πό τόν Θεό, γίνεται στό χρο τς καρδις, δηλαδή στόν πυρήνα τς πάρξεως το νθρώπου. «κε νθρωπος ντιλαμβάνεται τι γίνεται μιά λλαγή καί πό προσωπεο γίνεται πρόσωπο…τό πρόσωπο συνδέεται στενά μέ τό κτιστο Φς καί τήν γάπη…ταν νθρωπος νακαλύψει τήν καρδιά του, μέ τήν Χάρη το Θεο, τότε γίνεται ληθινά καί πραγματικά πρόσωπο».[5] Τό τι γίνεται νθρωπος πρόσωπο, πως χαρακτηριστικά τονίζει Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ.κ. ερόθεος, εναι τό ελογημένο ποτέλεσμα το συχασμο. Δηλαδή, «τς ποταγς το κόσμου, τς πακος σέ θεούμενο πνευματικό, τς σκησης, τς νήψης, τς διάλειπτης προσευχς, τς φύλαξης τς καρδις πό τίς εκόνες τς λογικς».[6]

καρδιά γιά τήν ποία γινε λόγος παραπάνω, εναι πνευματική καρδιά ποία μως, πως μς φανερώνουν ο Πατέρες τς κκλησίας, βρίσκεται μέσα στήν σαρκική καρδιά σάν σέ ργανο. Διδασκόμαστε, συγκεκριμένα, πώς νος πιστρέφοντας πό τήν περιπλάνησή του στά βιοτικά πράγματα, βρίσκει τό σαρκικό ργανο τς καρδις καί μετά εσέρχεται στήν πνευματική, τήν «βαθεία» καρδία. Γι’ ατό Πατερική μπειρία ποκαλε τήν φυσική καρδιά «πρτο σαρκικό ργανο λογιστικό». πό τά παραπάνω, συνάγεται τό συμπέρασμα πώς νθρωπος εναι δημιουργημένος «κατ’ εκόνα» Θεο καί ποτελε δυνάμει πρόσωπο. Γίνεται, ν συνεχεία, νεργεία πρόσωπο, ταν μέ τή Χάρη το Θεο καί διά τν σταδίων τς κάθαρσης τς καρδις, το φωτισμο το νο καί τς θέας το Θεο, πορευθε στό «καθ’ μοίωσιν».

σως μερικοί θεωρον σχολαστική τήν ρώτηση ‘πς εσέρχεται Θεία Χάρις στό σμα το νθρώπου’. Δέν εναι μως. ντιθέτως, σχετική διευκρίνιση ποτελε βασική ρμηνεία τν Πατέρων τς κκλησίας καί εδικά τν Νηπτικν. « κτιστη Χάρη το Θεο διαπορθμεύεται διά το νο σέ λόκληρο τό σμα. Γι’ ατό ταν λέμε θέωση το νθρώπου, ννοομε θέωση ψυχς καί σώματος».[7] νθρωπος εναι πλασμένος κατ’ εκόνα Θεο. Ατό, βέβαια, τό κατ’ εκόνα δέν ναφέρεται στό σμα, λλά κυρίως καί πρωτίστως στήν ψυχή…πως Θεός εναι Τριαδικός, Νος, Λόγος, Πνεμα, τσι καί ψυχή το νθρώπου χει τρες δυνάμεις, νο, λόγο καί πνεμα, πισημαίνει Μητροπολίτης Ναυπάκτου. Γιά τό διο θέμα λόγιος εράρχης, μπνεόμενος πό πιλεκτικές καδημαϊκές παραδόσεις το μακαριστο π. ωάννου Ρωμανίδη, πογραμμίζει τά ξς λίαν κατατοπιστικά[8]: «Ο θεούμενοι γιοι γνώρισαν πό τήν μπειρία τους τι ψυχή εναι λογική καί νοερά. Ο γιοι, δηλαδή, ασθάνονταν μιά νέργεια, πού συνδεόταν μέ τή Χάρη το Θεο μέσα στήν καρδιά καί τήν ποία ποκάλεσαν «νο», πού μποροσε στερα πό σκηση ν Χάριτι, νά εναι διαφορετική πό τήν λογική, τήν ποία ποκάλεσαν «λόγο». πειδή νος νεργε στήν καρδιά, τή λεγομένη πνευματική καρδιά, γι’ ατό ναλλάσσονται ο ροι «νος» καί «καρδιά». λλοτε γίνεται διάκριση «νο» καί «λογικς» καί λλοτε μεταξύ «καρδις» καί «λογικς»…». Πρίν προχωρήσουμε μως εναι νάγκη νά τονιστε πώς καί λογική μετέχει τς προσπαθείας το νθρώπου γιά θέωση, λλά δέν μπορε νά παίξει οσιαστικό ρόλο, φο πως τήν χαρακτήριζε π. ωάννης Ρωμανίδης, «ατή εναι δέσποτη»[9] καί τσι « καθένας φαντάζεται ,τι θέλει σχετικά μέ τή γνώση το Θεο».

 

Θέσεις καί ναιρέσεις

Στή συνέχεια θά παρουσιαστον λίγες, πό τίς πολλές, θέσεις ποστηρικτν τς θεωρίας το «.θ.» -δυστυχς κόμη καί τν πλέον πισήμων κκλησιαστικν χειλέων- καί θά καταβληθε προσπάθεια μέσα πό τήν ναίρεσή τους νά προβληθε θεόσδοτη λήθεια τσι πως μς τήν μεταφέρει πατερική σοφία καί μπειρία.

 

- «Θά μποροσε καί γκέφαλος νά νοηθε ς δρα το νο. γκεφαλική λειτουργία στηρίζει κατά βάσιν τήν ψυχοσωματικότητα το νθρώπου».

παραπάνω τοποθέτηση προσκρούει στήν σαφ πατερική διδασκαλία περί νοός, καρδίας καί νο. γιος Μάξιμος μολογητής[10] πογραμμίζει πώς καρδιά εναι τό μέρος που ερίσκονται ψυχή, νος, λογισμοί. Παρουσιάζει δέ ατήν ς γεμονικό ργανο, το ποίου « καλή κακή κατάστασις χει μεσον πίδραση πί το νο καί τν λογισμν τς ψυχς». Ο δέ δελφοί Κάλλιστος καί γνάτιος Ξανθόπουλοι σημειώνουν πώς « καθαρός νος εναι συνδετικός κρίκος καρδίας καί Θεο, διό καί πρέπει νά ερίσκεται πάντοτε ν τ καρδί, στε νά κδιώκη πν ,τι μολύνει ατήν καί τήν ψυχήν»[11]. Στήν περίπτωση δέ πού κάποιος μπορε νά χει κόμη ντιρρήσεις ποστηρίζοντας πώς ο γιοι δέν γνώριζαν περί το γκεφάλου, ς κούσει τόν γιο Θεοφάνη τόν γκλειστο[12] πού σαφέστατα διασαφηνίζει τά πράγματα προτρέποντάς μας: «νδιαφερθετε πρός τοτο, να συγκεντρωθε νος χι ες τόν γκέφαλον, λλ’ ες τήν καρδίαν, διά νά ερίσκεται κε μέσα ργαζόμενος τήν εχήν μετά τς καρδίας»!

σως πάλι συγκεκριμένος πέρμαχος το «.θ.» νά συγχέει τή φυσική πό τή μή φυσική θέση το νοός. Γιά νά κατανοήσει κανείς τά περί τς δρας το νοός θά παρατεθε δ τοποθέτηση το μακαριστο Καθηγητο π. ωάννου Ρωμανίδη[13]: « νοερά νέργεια τς ψυχς, πού προσεύχεται νοερς καί διαλείπτως ες τήν καρδίαν, εναι να φυσιολογικόν ργανον πού λοι χουν καί τό ποον χρειάζεται θεραπείαν…Μόνον νηπτική σκητική γωγή τν Πατέρων δηγε ες τήν θεραπείαν ατο το ργάνου, τό ποον ες τήν παράδοσιν λέγεται νος καί λειτουργε σωστά, ταν τό Πνεμα το Θεο προσεύχεται μέσα ες ατόν, ες τόν χρον τς καρδίας διαλείπτως καί νεξαρτήτως πό τήν πασχόλησιν τς λογικς ες τόν γκέφαλον. ταν μως νος δέν λειτουργε σωστά, τότε ερίσκεται ες τόν χρον το γκεφάλου γεμτος πό τούς λογισμούς τς διανοίας». ταν, λοιπόν, νος βρίσκεται σέ μή φυσιολογική θέση, δηλαδή στον γκέφαλο, δέν μπορε νά προσευχηθε φο εναι πορροφημένος πό τόν «κόσμο», τή διάνοια, κι τσι δέν χει πνευματική ζωή καί διακρίνεται πό λλειψη προσπαθείας θεώσεως. νας τέτοιος νθρωπος καθίσταται, σύν τ χρόν, τομο μέ περέχουσα βιολογική ζωή καί χι πρόσωπο.

σον φορ, δέ, στό ρόλο τν γκεφαλικν λειτουργιν στήν ποστήριξη τς ψυχοσωματικότητος το νθρώπου, λόγος δίνεται στόν γιο Γρηγόριο Νύσσης πού μφαντικά τονίζει πώς «κενο πού πρωτεύει στόν νθρωπο εναι τό νοερό, ν κοινωνία καί συγγένεια πρός τό λογο εναι πιγέννημα». ψυχή το νθρώπου σέ καμμιά περίπτωση δέν ποστηρίζεται πό τήν καλή μή κατάσταση το γκεφάλου. ντίθετα, μπορε κανείς νά πε πώς ποτελε βρι κατά το Θεο ξάρτηση τς ψυχς καί τν ψυχικν δυνάμεων καί νεργειν κ το γκεφάλου. θέση ατή, βέβαια, βοηθάει στήν δθεν τεκμηρίωση τς δη κπεφρασμένης θέσεως τν ρμοδίων τς κκλησίας τς λλάδος[14] γιά τόν «.θ.», πιστημόνων καί θεολόγων, τι «Ατό πού ες τήν οσίαν πιτυγχάνει τεχνητή ποστήριξις τς ναπνος εναι τι προσωρινς ναχαιτίζει τήν διαδικασίαν ποσυνθέσεως το σώματος χι μως καί τήν ναχώρησιν τς ψυχς».

στε, ταν σθενής χαρακτηρίζεται «γκεφαλικά νεκρός» καί διατηρεται στή ζωή μέ μηχανικό τρόπο, χει πιθανότατα ναχωρήσει ψυχή του, φο -πως σχυρίζονται- ο γκεφαλικές λειτουργίες δέν στηρίζουν πλέον τήν ψυχοσωματικότητά του, συνεπς σθενής εναι νεκρός καί, προφανς, μπορομε νά πάρουμε τά ργανά του!

σως, σκεφτε κανείς, τι ταύτιση το «.θ.» μέ τήν παύση τς στήριξης το λου ψυχοσωματικο νθρώπου εναι μεμονωμένη καί κραα. ντίθετα, μως, ποστηρίζεται καί πό θεολόγους Καθηγητές. ‘Υποστηρίζουν ατοί - Κύριος οδε μόνον πς καταλήγουν σ’ ατά τά συμπεράσματα[15]- πώς « γκεφαλικός θάνατος σημαίνει παύση τς ψυχικς νέργειας…γιά τήν κκλησιαστική νθρωπολογία ταυτίζεται μέ τήν παύση τς νεργοποιήσεώς της»!!! Κι ατός, βέβαια, φάσκει καί ντιφάσκει, πως θά διαπιστωθε παρακάτω!

 

- «Τό σμα παύει νά πάρχει ς σμα πό τήν στιγμή πού παύει νά στηρίζει τό πρόσωπο».

παραπάνω σχυρισμός φανερώνει μεγάλη σύγχυση σον φορ στή θεολογία το προσώπου. Κι ατό γιατί πως τονίστηκε νωρίτερα, νθρωπος ς δυνάμει πρόσωπο δέν χρειάζεται τή συνδρομή το σώματος γιά νά πορευθε στό «καθ’ μοίωσιν». Τό σμα βεβαίως συμμετέχει στήν μπειρία τς θεώσεως λλά δέν στηρίζει σέ καμμιά περίπτωση τό πρόσωπο. λλωστε, τό σμα δέν χει τή δυνατότητα νά μς δηγήσει στή γνώση το Θεο. κτός κι ν ξαρτήσουμε π’ ατό -κυρίως πό τόν γκέφαλο- ψυχή, νο, λόγο, ασθηση, καρδία καί ποιο λλο πνευματικό μέγεθος μς διακρίνει ς «κατ’ εκόνα» Θεο πλάσματα.

σως παραπάνω φράση νά ποκρύπτει τή διάθεση νά τοποθετηθε γκέφαλος περάνω τς καρδίας στόν γώνα το νθρώπου νά γίνει, μέ τή Χάρη το Θεο, νεργεία πρόσωπο. Σ’ ατήν τήν κατεύθυνση κινεται καί κατά τά λλα κορυφαος βιοηθικολόγος Τρίνσταμ νγκελχαρντ πού λανθασμένα τοποθετε τό πρόσωπο κε πού εναι γκέφαλος. κ. νγκελχαρντ ποτελε λόγ τν τοποθετήσεών του «σημαα» γιά τούς ποστηρικτές το «.θ.». τυχς μως, κορυφαος ατός βιοηθικολόγος, ποτίμησε τήν γνήσια καί μόνη λήθεια[16], τι δηλαδή, « σωτερική πνευματική ζωή το νθρωπίνου προσώπου, ζωή συνειδητή καί χαρισματική, μπορε νά εναι νεξάρτητη πό τόν γκέφαλο καί τίς λειτουργίες του». Φαίνεται πώς εστοχε μως Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. ερόθεος[17], ταν πισημαίνει τι πολλοί θεολόγοι τς ποχς μας πηρεάσθηκαν πό ατές τίς ντιλήψεις περί νθρωπίνου προσώπου. «ντιλήψεις τς φιλοσοφίας καί τς ψυχολογίας πού περιορίζουν τό πρόσωπο στά χαρακτηριστικά τς ατογνωσίας, τς λογικς καί τς συνείδησης» ναλύει Σεβασμιώτατος.

Τέλος, ξίζει νά ναφερθε στό σημεο ατό ποθέωση τς ξίας τς διάνοιας καί τς λογικς πού μως συνιστ πτώση το νθρώπου καί δηγε νίοτε σέ κρότητες πως ρθολογισμός. Ταυτίζεται πό πολλούς λόγος, ς δύναμη τς ψυχς, μέ τή λογική καί τόν γκέφαλο. μως, λήθεια εναι διαφορετική.

Ποιά εναι; πως ξηγε Μητροπολίτης Ναυπάκτου,[18] « λόγος στόν νθρωπο εναι νδιάθετος καί προφορικός. Λέγεται σωτερικά λλά κφράζεται καί ξωτερικά. Μετά τήν πτώση συνετελέσθη νέκρωση καί θάνατος τς ψυχς, πού εχε σάν συνέπεια τήν δυναμία νά λειτουργήση φυσικά λος σωτερικός κόσμος τς ψυχς… νος το νθρώπου σκοτίσθηκε, καλύφθηκε πό τά πάθη καί κυριεύθηκε πό διαπέραστο σκοτάδι. λόγος, μή χοντας νά κφράση τίς μπειρίες το νο, ταυτίσθηκε μέ τήν διάνοια. τσι τό λογικό ψώθηκε πιό πάνω πό τό νο καί κυριαρχε στόν μεταπτωτικό νθρωπο». Συνεπς περίσχυση το λογικο πί το νοερο συνιστ σκοτασμό το νο, σθένεια καί παρά φύσιν κατάσταση το νοερο καί πνευματικο στοιχείου στόν νθρωπο.

- σον φορ σέ χωρία το γίου Γρηγορίου το Παλαμ περί καρδίας γράφτηκε πώς «δέν ποδεικνύουν κάποιο ντολογικό πόβαθρο στήν διάζουσα σχέση το ργάνου τς καρδις μέ τήν ψυχή, οτε χουμε κάποιες γιογραφικές νδείξεις π’ ατο, ο δέ πατερικές ναφορές εναι ξειδικευμένες καί λάχιστες».

Σαφ πάντηση-καταπέλτη δίνει κατά πνεμα καί κόσμο σοφός μακαριστός π. ωάννης Ρωμανίδης[19] πού εστοχα διακρίνει τή σχέση καρδίας, νο καί ψυχς· « νος», περιγράφει, «εναι νέργεια τς ψυχς πού δέν ταυτίζεται μέ τή διάνοια, λλά εναι μέσα στήν καρδιά. Στήν καρδιά εναι φυσιολογικός χρος το νο…Δέν εναι μς τς καρδις πού προσεύχεται, λλά προσεύχεται νοερά νέργεια μέσα στό μ». λλά καί λογιώτατος καί πολυγραφώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί γίου Βλασίου κ. ερόθεος προσθέτει[20] τι « λη σκητική τς ρθοδόξου κκλησίας βασίζεται στό νά χωρισθ νος πό τή λογική καί νά περιορισθ μέσα στό σμα, κυρίως στό χρο τς καρδις».

σον φορ στή σχέση καρδίας φυσικς καί πνευματικς, Μητροπολίτης Ναυπάκτου μς δίνει τήν πραγματική εκόνα μπλουτισμένη πό πλούσιες πατερικές καί γιογραφικές ναφορές (τν γίων, Γρηγορίου το Παλαμ, Μακαρίου Αγυπτίου, Μαξίμου μολογητο, Νικοδήμου γιορείτου, Μεγάλου Βασιλείου, σίου Θαλασσίου, Διαδόχου Φωτικς καί χωρίων Ματθ. ιε’ 19, ωα. ιγ’2, Γαλ. δ’ 6, Ρωμ. ε’ 5, Β’ Κορ. γ’ 2-3, Πραξ. ε’ 3). Γράφει πώς « καρδιά το νθρώπου εναι τό γεμονικό ργανο, θρόνος τς Χάριτος. κε βρίσκεται νος καί λοι ο λογισμοί τς ψυχς… πνευματική καρδιά βρίσκεται μέσα στή σαρκική καρδιά σαν σέ ργανο…ταν νος πιστρέφει πό τή διάχυσή του, τότε πρτον ερίσκει τήν φυσική καρδία καί στή συνέχεια εσέρχεται στήν πνευματική καρδία…»[21]

λλά καί ο σχετικές μέ τή σχέση ψυχς καί φυσικς καρδις πατερικές καί γιογραφικές ναφορές εναι ρκετές καί ποδεικνύουν πώς ψυχή χρησιμοποιε ς ργανο τήν καρδιά καί διευθύνει τό σμα. Τονίστηκε, λλωστε, παραπάνω τι νος εναι νέργεια τς ψυχς, τι καρδιά εναι φυσιολογικός χρος το νο καί κόμη τι προσεύχεται νοερά νέργεια τς ψυχς μέσα στόν μ τς καρδις, στή βαθεία καρδία. Δέν ποδεικνύεται ντολογικό πόβαθρο τς σχέσεως ψυχς καί σαρκικς καρδίας; Κι ν κόμη δέν πείστηκαν κάποιοι, ς δον μέ προσοχή τή διδασκαλία το γίου ωάννου το Δαμασκηνο[22], τι δηλαδή «μέρος τς ψυχς, τό ‘καθαρώτατον’, εναι νος, το ποίου μέν οσία ερίσκεται στήν σαρκική καρδιά, χωρίς νά περικλείεται πό ατήν σάν σέ γγεο, οτε πολύ περισσότερο νά ταυτίζεται μέ ατήν, λλά πλς τήν χρησιμοποιε ς ργανο καί χημα, νέργειά του μως στόν πεπτωκότα νθρωπο ερίσκεται στόν γκέφαλο· στόν κατά φύσιν νθρωπο πρέπει νά πανέλθει νέργεια το νο στήν οσία της, στήν καρδιά, στε νά παύσει διάχυση, νά νοποιηθε νθρωπος, γιά νά μπορέσει νά νωθε μέ τόν Θεό».

Κλείνοντας τήν εσήγηση ατή κρίνεται σκόπιμη μιά ναφορά στό πρόβλημα τν ντιφάσεων πού θίγει γιος Γρηγόριος Παλαμς[23]: «κενος πού χει συλλέξει τό φρόνημά του πό τήν κοσμική σοφία, κι ν κόμα γίνει μέτοχος κάποιας λήθειας, παρέχει τίς πιβεβαιώσεις μέ λόγο μόνο, πού σύμφωνα μέ τό λόγιο, ντιμάχεται λλο λόγο. Γι’ ατό κατέστη κριτής βέβαιης σοφίας, μή συμφωνώντας πολλές φορές οτε μέ τόν αυτό του καλύτερα περηφανευόμενος καί γωνιζόμενος, άν εναι δυνατόν, λέγοντας τά ντίθετα, νά πείθει καί λλους γιά τό διο πργμα»!

Δύο παραδείγματα θά παρουσιαστον -πό πολλά πού πάρχουν- γιά νά γίνει κατανοητή εκόνα πού δίνει γιος καί πού πλήρως φαρμόζεται στήν περίπτωση ατή τς κοσμικς σοφίας, δηλαδή το «.θ.». Συγκεκριμένος κληρικός-θεολόγος καταγράφει σέ βιβλίο του ναφορά Καθηγητο Θεολογικς Σχολς (ς θετική μάλιστα) σχετικά μέ τό θέμα, πού χει ς ξς: « γκεφαλικός θάνατος σημαίνει παύση τς ψυχικς νέργειας…γιά τήν κκλησιαστική νθρωπολογία ταυτίζεται μέ τήν παύση τς νεργοποιήσεώς της». Σέ κάποια λλη δημοσίευσή του, μως, διος καθηγητής[24] γράφει: « ταύτιση το χωρισμο τς ψυχς πό τό σμα μέ τή μή ναστρέψιμη παύση τς λειτουργίας το γκεφάλου, δηλαδή, ταύτιση το θανάτου, πως ατός ρίζεται πό τήν κκλησιαστική νθρωπολογία, μέ τόν γκεφαλικό θάνατο εναι αθαίρετη»!!! Δηλαδή κ. Καθηγητής ντιμάχεται τόν διο τόν αυτό του. Δεύτερο παράδειγμα που τό να μέλος κκλησιαστικς πιτροπς ντιμάχεται τό λλο, στίς δύο παρακάτω φράσεις. νας γράφει σέ βιβλίο του[25] πώς «τό πρτο χρέος τς κκλησίας εναι…νά καταδείξει τό πώς ατή ζωή βρίσκει τήν τέλεια κφρασή της, ταν κανείς γίνεται «κλώμενος» καί «κχυνόμενος» κατά τό πρότυπο το Κυρίου». λλος, μως (μέλος τς δίας πιτροπς) τόν ναιρε καθώς διακηρύσσει πώς «ποιαδήποτε δωρεά σωματικο στο ργάνου…θά ταν θεολόγητο νά θεωρηθες ντιγραφική μίμηση τς θυσίας το Χριστο»!!![26]

Σεβασμιώτατε, σκοπός τς εσηγήσεως ατς ταν νά δειχθε, μέ τίς πενιχρές μου δυνάμεις καί κυρίως μέ τή Χάρη το Θεο, τι καινοφανής θεωρία το «.θ.» προσβάλλει τόν νθρωπο, ναιρε τήν ερότητα το δυνάμει καί νεργεία προσώπου καί δημιουργε πολλά νθρώπινα, θικά, κοινωνικά, ατρικά καί θεολογικά διλήμματα.

λπίζω καί εχομαι νά πανεξεταστε καί ναθεωρηθε τό θέμα ατό πό τά ρμόδια κκλησιαστικά ργανα καί νά ποτελέσει ελογημένη πρωτοβουλία Σας ατή, τήν παρχή νός γόνιμου διαλόγου μεταξύ τν δύο πλευρν (τν θεολόγων τουλάχιστον)· νός διαλόγου πού πολλάκις ξαγγέλθηκε λλά οδέποτε πραγματοποιήθηκε μέ ρους ελικρίνειας, γάπης, ποδοχς, λευθερίας τς γνώμης καί σεβασμο τς προσωπικότητος.

 

________________

Παραπομπές

[1]. Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ.κ. εροθέου «Τό πρόσωπο στήν ρθόδοξη Παράδοση», Γ’ κδοση . Μ. Γενεθλίου τς Θεοτόκου (Πελαγίας) 1997, σελ. 78

[2]. ρχιμ. εροθέου Βλάχου, «ρθόδοξη Ψυχοθεραπεία – Πατερική θεραπευτική γωγή », Β’ κδοση . Μ. Γενεθλίου τς Θεοτόκου (Πελαγίας), δεσσα 1987, σελ. 152-157

[3]. ς νωτέρω

[4]. ς νωτέρω «Τό πρόσωπο…» σελ. 93

[5]. ς νωτέρω (Τό Πρόσωπο…) σελ. 89

[6]. ς νωτέρω σελ. 90

[7]. Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ.κ. εροθέου « θέση τς κκλησίας γιά τίς Μεταμοσχεύσεις», κδ. Κλάδου κδόσεων πικοινωνιακς καί Μορφωτικς πηρεσίας τς κκλησίας τς λλάδος, τεχος 4 «κκλησία καί Μεταμοσχεύσεις» θναι 2001, σελ. 337-366

[8]. Μητροπολίτου Ναυπάκτου εροθέου, «μπειρική Δογματική τς ρθοδόξου Καθολικς κκλησίας- Κατά τίς προφορικές παραδόσεις το π. ωάννου Ρωμανίδη» Τόμος Α’ Δόγμα-θική- ποκάλυψη, κδ. . Μ. Γενεθλίου τς Θεοτόκου (Πελαγίας) 2010, σελ. 153

[9]. ς νωτέρω, σελ. 162

[10]. Χ. Σωτηρόπουλου, «Ο Νηπτικοί Πατέρες περί τς κατά Χριστόν τελειώσεως το νθρώπου», θναι 1994, σελ. 177

[11]. Φιλοκαλία Δ’ 47

[12]. ς νωτέρω (ρθόδοξη Ψυχοθεραπεία), σελ. 171

[13]. Περιοδικό «παγγελία», τεχος 11/2001, σελ. 3

[14]. ς νωτέρω (Ι.Σ.Ε.Ε. τεχος 4, «κκλησία καί Μεταμοσχεύσεις», σελ. 25

[15]. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικς, «λλήλων Μέλη», σελ. 180-181

[16]. Περιοδικό «Θεοδρομία», «Μεταμοσχεύσεις καί γκεφαλικός Θάνατος-Θεολογική καί ατρική Παρέμβαση» ρχιμ. Λουκς Τσιούτσικας, Πρεσβ. Στέφανος Στεφόπουλος, Μοναχός Δαμασκηνός γιορείτης τεχος ΣΤ’ 4 κτ-Δεκ. 2004, σελ. 526-533

[17]. ς νωτέρω (Τό Πρόσωπο…) σελ. 216

[18]. ς νωτέρω , σελ. 193, 195

[19]. ς νωτέρω (μπειρική Δογματική…) , σελ. 156

[20]. ς νωτέρω, σελ. 162

[21]. ς νωτέρω (ρθόδοξη Ψυχοθεραπεία…) σελ. 102, 152-157

[22]. ς νωτέρω (Περιοδικό «Θεοδρομία»…τεχος ΣΤ’ 4…)

[23]. ΕΠΕ ργα, τόμος 2, Λόγος 2,1,9, σελ. 233-235

[24]. Περιοδικό «Πεμπτουσία», τεχος 10 12/2002-3/2003, σελ. 102-109

[25]. ς νωτέρω («λλήλων Μέλη»), σελ. 216

[26]. ς νωτέρω (Περιοδικό «Πεμπτουσία»…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή: imglyfadas.gr)