"Συνομιλίες με παιδιά – Μεταδίδοντας την πίστη"

Παιδαγωγώντας με σεβασμό (Αδελφή Μαγδαληνή)

«Ψυχολογική» και «οντολογική» αντίληψη του προσώπου
«Οντολογική» σημαίνει «αυτή που αφορά την αληθινή ύπαρξη, το είναι, τη θεμελιώδη πραγματικότητα». Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να προσδιορίσουν την προσωπική ολοκλήρωση με όρους που εξαιρούν τη θεία διάσταση. Ψυχολογίες, αλλά ακόμη και «πνευματικότητες», οι οποίες βασίζονται μόνο στην ανθρώπινη διάσταση είναι καταδικασμένες να αποτύχουν στις προσπάθειές τους να παράγουν ολοκληρωμένους ανθρώπους. Ο ανθρωπισμός με τον «αυτονομημένο» άνθρωπό του είναι ένα εωσφορικό ιδεώδες, όσο ευγενείς με επίγεια κριτήρια κι αν δείχνουν εξωτερικά οι σκοποί του. Ο άνθρωπος έχει την πνοή του Θείου Πνεύματος μέσα του, η οποία, αν και προέρχεται από τον Άλλον, είναι αναπόσπαστο μέρος της ίδιας του της υφής. Είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο αληθινά ανθρώπινο. Το να αγνοήσουμε αυτό είναι χειρότερο από το να αγνοήσουμε την ικανότητα και την ανάγκη του ανθρώπου για αγάπη. Επιπλέον, ο άνθρωπος βρίσκεται σε πεπτωκυία, αμαρτωλή κατάσταση. Αν θέλουμε να καταλάβουμε τον πραγματικό άνθρωπο, πρέπει να μελετήσουμε το αρχικό σχέδιο του Θεού γι’ αυτόν, να μελετήσουμε εκείνους τους ανθρώπους που ξεπέρασαν την αμαρτία και εκπλήρωσαν το σχέδιο του Θεού, δηλαδή τους Αγίους, και ακόμη περισσότερο τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό.

Διαβάστε περισσότερα »