στερήσεις

Επιστροφή στην «πατρώα ευσέβεια»;

Η ευεργεσία τών στερήσεων
Η Πατρίδα μας βρίσκεται σέ μιά δεινή οικονομική κατάσταση καί ήδη πολλές οικογένειες ζούν μέ μεγάλη ένδεια. Καί αυτό, χωρίς νά γίνη πόλεμος ή φυσικές καταστροφές ή ξηρασία.

Διαβάστε περισσότερα »