π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος

Περί κοινού εορτασμού του Πάσχα μετά των ετεροδόξων († Αρχιμ. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος)

Η Εκκλησία της Ελλάδος, αν ευρεθή ενώπιον προτάσεως περί κοινού εορτασμού του Πάσχα ή οιασδήποτε άλλης εορτής μετά των ετεροδόξων, οφείλει να αρνηθή και συζήτησιν καν περί του θέματος. Τοιαύτη συζήτησις πρέπει να αποκλεισθή παντί σθένει και πάση θυσία, διότι αποτελεί ανατροπήν εκ των θεμελίων της Ορθοδόξου Δογματικής και ιδία της Εκκλησιολογίας. Διαβάστε περισσότερα »

Περί ελεημοσύνης († Αρχιμ. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος)

Ασφαλής αποταμίευση

Τα χρήματά σας, παιδιά μου, να τα τοποθετήτε στην Τράπεζα του Ουρανού.

Να υπερβούμε τους Φαρισαίους!

Πρέπει να ελεούμε για να ελεηθούμε. Να δίδουμε πάνω από τη δεκάτη μας (σημ.: το 10% των εισοδημάτων μας) για τους αναξιοπαθούντες, ώστε να υπερβή η δικαιοσύνη μας (=η αρετή μας) εκείνην των Γραμματέων και των Φαρισαίων, που έδιναν το 1/10, και να εισέλθουμε έτσι στη Βασιλεία των Ουρανών (Ματθ. ε’ 20).

Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η «επί γης ειρήνη» του Αγγελικού ύμνου τής Βηθλεέμ; († Αρχιμ. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος)

Ελάχιστα χωρία της Αγίας Γραφής έχουσι τόσον οικτρώς παρερμηνευθεί όσον το χωρίον Λουκ. β΄ 14. Πρόκειται περί του Ύμνου όστις εψάλλετο υπό των Αγγέλων κατά την θεσπεσίαν εκείνην νύκτα της κατά σάρκα γεννήσεως του Ανάρχου Θεού Λόγου, του Κυρίου Ιησού. Η παρερμηνεία αυτή υπό πολλών ορθοδόξων δεν είναι βεβαίως ηθελημένη και σκόπιμος (μόνον οι αιρετικοί παρερμηνεύουσιν ηθελημένως), αλλ’ οφείλεται εις άγνοιαν του καθόλου νοήματος της Αγίας Γραφής. Ένεκεν αυτής της αγνοίας καθ’ έκαστον έτος εν τη ημέρα των Χριστουγέννων ακούομεν κηρύγματα ή αναγιγνώσκομεν δημοσιεύματα πολλών διδασκάλων του Ευαγγελίου της ημετέρας Εκκλησίας, κληρικών και λαϊκών, αποδυρόμενα διότι οι πόλεμοι δεν έλαβαν ακόμη τέλος και τα όπλα δεν κατηργήθησαν και η ειρήνη του Αγγελικού Ύμνου δεν επεκράτησεν εισέτι επί της γης.

Διαβάστε περισσότερα »

Περί ψυχικών νόσων († Αρχιμ. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος)

– Γέροντα, εἶναι γνωστὸ πὼς ἕνα ποσοστὸ ψυχιά­τρων θεωρεῖ ὼς αἴτιο μερικῶν ψυχασθενειῶν τὴν έγκράτεια κατὰ τὴ νεανικὴ ήλικία. Τὶ μποροῦμε νὰ τοὺς ἀπαντήσουμε;

– Ή τοποθέτησή τους εἶναι λανθασμένη καὶ ἡ ἐξήγηση γι’ αὐτό πολὺ ἁπλή. Διαβάστε περισσότερα »

Περί εκτρώσεων († Αρχιμ. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος)

  • Είναι η διασφάλιση της υγείας της μητέρας που επιθυμεί την άμβλωση επιχείρημα για την νομιμοποίηση των αμβλώσεων;
  • Είναι δικαιολογημένος ο νόμος υπέρ των αμβλώσεων όταν αυτός εκφράζει την κοινή γνώμη;
  • Από πότε το έμβρυο είναι άνθρωπος;
  • Με τις αμβλώσεις παραβιάζεται ο όρκος του Ιπποκράτη;
  • Τι συμβαίνει όταν κάποια που έκανε άμβλωση μετανοήσει εκ των υστέρων;
  • Τι θα πρέπει να γίνεται σε περίπτωση αιμομιξίας ή βιασμού;
  • Τι θα πρέπει να γίνεται όταν υπάρχει κίνδυνος το παιδί να γεννηθεί ανάπηρο;
  • Τι θα πρέπει να γίνεται όταν κινδυνεύει η ζωή της εγκύου;
  • Ποια είναι η ψυχολογία των γονέων μετά από μια έκτρωση;

Διαβάστε περισσότερα »