προφητείες

Στο καμίνι τής ζωής δεν επιβιώνει η χλεύη (Πρωτ. π. Θωμάς Βαμβίνης)

Ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή (9.12.2012), που γράφηκε με αφορμή την «προφητεία» που εντοπίσθηκε (ή επινοήθηκε) μέσα στο ημερολόγιο των Μάγια για το τέλος τού κόσμου στις 21 Δεκεμβρίου 2012, ακουμπά με άκομψη ειρωνεία μια πληγή τής σύγχρονης ψυχοπαθολογίας τού ταλαιπωρημένου πληρώματος της Νεοελληνικής Πολιτείας, που είναι ταυτόχρονα (στην συντριπτική του πλειοψηφία) και πλήρωμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Διαβάστε περισσότερα »

Ψευδοπροφητεία περί συντελείας του κόσμου στις 21 Δεκεμβρίου του 2012 (Πρεσβ. Αθανάσιος Μηνάς)

«ὅτι πολλοί πλάνοι εἰσῆλθον εἰς τόν κόσμον, οἱ μή ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστόν ἐρχόμενον ἐν σαρκί· οὗτος ἐστιν ὁ πλάνος καί ὁ ἀντίχριστος.» (Β΄ Ἰω. 7)

Ἀκούγονται καὶ πάλι στὶς ἡμέρες μας παλαιὲς ἀνοησίες. Ξανὰ καὶ ξανὰ οἱ σειρῆνες τῆς πλάνης καὶ τῆς ἀπάτης ἠχοῦν στὰ ὦτα μας: «Στὶς 21 Δεκεμβρίου 2012 ἔρχεται τὸ τέλος τοῦ κόσμου»! Ὦ τοὺς δυστυχεῖς κράχτες! Ἀφοῦ ἐγκατέλειψαν τὴν ἀλήθεια ἐξ αἰτίας τῆς πολυπραγμοσύνης καὶ τῆς ἄσοφης σοφίας τους, στή συνέχεια ἀνελέητα καί τήν ἀδικοῦν. Δέν ἀνοίγουν τόν ἐσωτερικό τους κόσμο ὥστε νά εἰσαχθεῖ καί νά δράσει μέσα τους ἡ Ἀλήθεια. Περιάπτουν μὲ εἴδωλα τὸ σέβας καὶ τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ. Ὅτι ὑπάρχει Θεὸς τὸ γνωρίζουν, ἀφοῦ περιφέρουν τὸ σεπτὸ ὄνομά Του, ἀλλά δὲν θέλουν νὰ συμμετέχουν στὴ δόξα Του ὥστε καὶ ὁ Χριστὸς νὰ τοὺς ἀντιδοξάζει καὶ νὰ τοὺς φωτίζει. Διαβάστε περισσότερα »