παραινέσεις

Παραινέσεις, περί ήθους και χρηστής πολιτείας (Μέγας Αντώνιος)

Παραινέσεις του Μεγάλου Αντωνίου εκ της Φιλοκαλίας των Ιερών Νηπτικών.

Από το βιβλίο “Ο Μέγας Αντώνιος”, Εκδόσεις Β. Ρηγοπούλου.

Διαβάστε περισσότερα »