"Ο Σωτήρ"

Θα σε κρίνουν οι ουρανοί

Βάρυνε ξαφνικὰ ὁ οὐρανός. Ὄχι ἀπὸ ἐπερχόμενη κακοκαιρία, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν μανιώδη ἐπέλαση τοῦ σκοτεινοῦ πνεύματος, ποὺ καγχάζει χαιρέκακα, καθὼς σπρώχνει βίαια τὴν ἔρημη πατρίδα στοὺς γκρεμοὺς τῆς ἀκολασίας.
Τὴν ἴδια ὥρα οἱ πιστοὶ πενθοῦμε διπλά. Καὶ διότι βλέπουμε νὰ δολοφονεῖται μέσα στὸ Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο ὁ ἀρχαιότερος  –ἀπὸ τὸν παράδεισο τῆς Ἐδὲμ ἀκόμη– ἱερὸς θεσμὸς τῆς ζωῆς, ὁ Γάμος, καὶ διότι αἰσθανόμαστε βαθιὰ ὅτι λίγο ὡς πολὺ συνεργοὶ στὸ ἐπιχειρούμενο ἔγκλημα εἴμαστε κι ἐμεῖς. Διότι ἁμαρτήσαμε καὶ ἁμαρτάνουμε. Ἔχουμε ξεφύγει πολὺ καὶ τώρα κατεβαίνουμε τὸ τελευταῖο σκαλί.

Διαβάστε περισσότερα »