Μητροπολίτης Κηφισίας Αμαρουσίου και Ωρωπού Κύριλλος

Περί του προσώπου τού Αναδόχου εις το Μυστήριον του Βαπτίσματος (Σεβ. Μητροπ. Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού Κύριλλος)

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ. Κύριλλος ἀπηύθυνεν ἐγκύκλιον προς ὅλους τούς Ἐφημερίους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς του, μέ τήν ὁποίαν ἀναδεικνύει τά πνευματικά προσόντα, τά ὁποῖα πρέπει νά ἔχουν οἱ Ἀνάδοχοι διά τό Ἱερόν Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος. Τό πλῆρες κείμενον τῆς ἐγκυκλίου ἔχει ὡς ἀκολούθως:

Διαβάστε περισσότερα »