Μητροπολίτης Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμων

Κυριακή ΙΣΤ´ Ματθαίου (Ταλάντων): Θα δώσουμε λόγο για ό,τι μας εμπιστεύτηκε ο Θεός (Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμων)

«Και παρέδωκεν αυτοίς τα υπάρ­χοντα αυτού, και ω μεν έδωκεν πέν­τε τάλαντα, ω δε δύο, ω δε εν, εκάστω κατά την ιδίαν δύναμιν και απεδήμη­σεν». 

Μια παραβολή μας παρουσίασε η σημερινή ευαγγελική περικοπή, μια παραβολή που είναι γνωστή ως η παραβολή των ταλάντων. Το περιεχό­μενό της γνωστό σε όλους μας, αναφέρεται σε ένα περι­στατικό που επαναλαμβάνεται συ­χνά στην ιστορία του κόσμου και των ανθρώπων.

Διαβάστε περισσότερα »