Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς

«Έφυγε» ένας ομολογητής και ασκητής Επίσκοπος (Αρχ. Κύριλλος Κωστόπουλος, Ιεροκήρυκας Ι. Μ. Πατρών)

Εις μνήμην του κοιμηθέντος Μητροπολίτου Αιτωλοακαρνανίας Κοσμά.

Ἡ ἱερὰ Μητρόπολις Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας, ἀλλὰ καὶ σύσσωμος ὁ Ὀρθόδοξος κλῆρος καὶ λαὸς θρηνεῖ τὴν ἐκδημία τοῦ σεβαστοῦ σὲ ὅλους Μητροπολίτου κυροῦ Κοσμᾶ.

Ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης ὑπῆρξε ἕνας Ὀρθόδοξος ἀσκητής, ἀλλὰ καὶ Ὀρθόδοξος ὁμολογητὴς Ἐπίσκοπος. Ὁ Κύριός μας εἶχε πεῖ: «ἐκ τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον γινώσκεται» (Ματθ. 12, 33). Τοιουτοτρόπως καὶ ἕνα μέλος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας καὶ μάλιστα ἕνας Ἐπίσκοπος, ὅπως ὁ μακαριστὸς κυρὸς Κοσμᾶς, γνωρίζεται ἀπὸ τὰ ἔργα του καὶ τὴν διδασκαλία του. Διαβάστε περισσότερα »