Κωνσταντίνος Καρακατσάνης

Πραγματοποίησαν μεταμόσχευση οι άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός; (Κωνσταντίνος Καρακατσάνης, αναπληρωτής καθηγητής και διευθυντής του Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)

theologia

(Επιστολή προς το περιοδικό “ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ”) Αιδεσιμολογιώτατε π. Θεόδωρε, ευλογείτε,

Στο τεύχος 4 του Περιοδικού Θεοδρομία του έτους 2008 δημοσιεύ­θηκε άρθρο του συναδέλφου κ. Αθανασίου Αβραμίδη με τίτλο: «Μύ­θος ή θαύμα; Η μεταμόσχευση τον μαύρου ποδιού υπό των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού», σελ. 524-529. Στο προαναφερθέν άρθρο του ο κ. Αβραμίδης αναφέρεται, στη Δ’ ενότητα, σε ημέτερο πόνημα στο οποίο αναγράφονται ορισμένες πλη­ροφορίες για το αναφερόμενο αυτό «θαύμα». Προς πληρέστερη ενη­μέρωση των αξιότιμων αναγνωστών σας, σχετικώς προς το «θαύμα» αυτό, επιθυμώ να προσθέσω τα ακόλουθα: Διαβάστε περισσότερα »

Κριτική στο βιβλίο «’’Εγκεφαλικός θάνατος’’ και Μεταμοσχεύσεις Οργάνων» (ιατρική και φιλοσοφική θεώρηση)» (Πρεσβ. Στέφανος Στεφόπουλος)

theologia

Προσφάτως, κυκλοφόρησε η 3η βελτιωμένη και επηυξημένη έκδοση της εξαίρετης μονογραφίας του γνωστού επιστήμονος – ιατρού κ. Κωνσταντίνου Καρακατσάνη με τίτ­λο: «”Εγκεφαλικός θάνατος” και Μεταμοσχεύσεις Οργάνων (ιατρική και φιλοσοφική θεώρηση)». Η βελτιωμένη αυτή μονογραφία έρχεται να μας διαφωτίσει σχετικά με την πλέον αμφισβητούμενη «κατάκτη­ση» της διεθνούς ιατρικής κοινότη­τος· της έννοιας δηλαδή και των κρι­τηρίων διάγνωσης του «εγκεφαλι­κού θανάτου» (στο εξής ε.θ.). Βα­σικό χαρακτηριστικό της εν λόγω επιστημονικής εργασίας η εύληπτη μορφή και γλώσσα του κειμένου. Διαβάστε περισσότερα »

Κριτική στο βιβλίο «’’Εγκεφαλικός θάνατος’’ και Μεταμοσχεύσεις Οργάνων» (Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας)

theologia
Με ιδιαίτερη χαρά είδαμε το νέο βιβλίο του καθηγητού Πυρηνικής Ιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνου Καρακατσάνη με τίτλο: «”Εγκεφαλικός θάνατος” και ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ» και υπότιτλο «ιατρική και φιλοσοφική θεώρηση». Το βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Αγιοτόκος Καππαδοκία» το Μάιο του 2008 αποτελεί μία βελτιωμένη και επηυξημένη έκδοση του παλαιοτέρου βιβλίου «”Εγκεφαλικός θάνατος” – Ταυτίζεται με το θάνατο του ανθρώπου;» των εκδόσεων University Studio Press.

Διαβάστε περισσότερα »

«Εγκεφαλικός θάνατος» και Μεταμοσχεύσεις Οργάνων – Ιατρική και Φιλοσοφική θεώρηση (Κωνσταντίνος Γ. Καρακατσάνης, Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής, Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ)

theologia
(3η Έκδοση, Βελτιωμένη και επηυξημένη, Εκδόσεις Αγιοτόκος Καππαδοκία, Θεσσαλονίκη 2008)

Διαβάστε περισσότερα »

‘Εγκεφαλικός θάνατος’: Ταυτίζεται με το θάνατο του ανθρώπου; Ιατρική και φιλοσοφική θεώρηση (Κωνσταντίνος Γ. Καρακατσάνης, αναπληρωτής καθηγητής και διευθυντής του Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)

theologia

Το ερώτημα κατά πόσον ο αποκαλούμενος «εγκεφαλικός θάνατος» συνιστά το θάνατο του ανθρώπου απασχολούσε από πολλά έτη το συγγραφέα του βιβλίου. Αφορμή όμως για την συγγραφή της μικρής αυτής μελέτης απε­τέλεσαν διάφορα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία τα όργανα των Ελ­λήνων αποτελούν «εθνικό πλούτο», εισηγήσεις για νομοθετική ρύθμιση της αγοραπωλησίας ανθρωπίνων οργάνων, όπως επίσης και η νομοθετι­κή κάλυψη της αποκαλούμενης «εικαζόμενης συναίνεσης».

(Εκδόσεις University Studio Press)

Διαβάστε περισσότερα »