Καράμπαλη Βασιλική

Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική… (Καράμπαλη Βασιλική, φιλόλογος)

… Και να, που ερχόμαστε τώρα να γράφουμε στα greeklish, στη μόδα του iPhone και του BlackBerry, του Facebook και του Skype, και τι θα πείραζε να γράφουμε στα ελληνικά; Γιατί θα πρέπει να υποτάξουμε τη γλωσσική παράδοση ετών και να μαζοποιηθούμε;

Διαβάστε περισσότερα »