Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας τής Ρωσσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας

Θέσεις τής Ρωσσικής Ορθοδόξου Εκκκλησίας σχετικά με την ανάπτυξη των τεχνολογιών καταγραφής και επεξεργασίας τών προσωπικών δεδομένων

Μιά  πυξίδα γιά τήν ἀντιμετώπιση ἐκ μέρους τῆς Ἓλλαδικῆς Ἐκκλησίας τῆς ἐπερχομένης ἠλεκτρονικῆς τυρρανίας!

Κείμενο πού ἔγινε δεκτό ἀπό τή Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ρωσσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στίς 4 Φεβρουαρίου 2013. Διαβάστε περισσότερα »