ιδεαλισμός

Η ύλη: Βάση των βάσεων του κόσμου; (Αρχ. Κύριλλος Κωστόπουλος)

Ο άνθρωπος ακολουθεί κυρίως μία από τις δύο τάσεις της Φιλοσοφίας. Ή παραδέχεται την ύλη σαν πρωτεύον γεγονός στην ζωή του και ακολουθεί τον υλισμό (materialismus) ή προκρίνει την νόηση, τον ιδεαλισμό (idealismus) και απαρνείται τα υλικά πράγματα.

Διαβάστε περισσότερα »