θεάματα

Οι επιδράσεις της πορνογραφίας στα παιδιά


  

«ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ» (Α’ Κορ. 6, 20)

Πιστεύεται πως το να παρακολουθεί ένας ενήλικας ή ένα παιδί ακατάλληλες ταινίες με σεξουαλικό περιεχόμενο είναι ακίνδυνη δραστηριότητα;

Έχετε αναρωτηθεί γιατί πολλά παιδιά σήμερα δεν ενδιαφέρονται για γάμο; Γιατί κάποιες απλές ψυχές, αγόρια και κορίτσια δεν είναι επιθυμητά για σύζυγοι; Γιατί ορισμένοι σύζυγοι δεν εκτιμούν και χωρίζουν τις γυναίκες τους; Για ποιους λόγους κάποιες γυναίκες καταφεύγουν σε επιτηδευμένες συμπεριφορές για να κρατήσουν το γάμο τους;

Διαβάστε περισσότερα »

Το άσεμνο θέαμα δημιουργεί καταχραστές ανθρώπων

Αυξάνεται η σεξουαλική κακοποίηση μεταξύ ανηλίκων, νέων και γυναικών καθώς αυτή τροφοδοτείται από τη διαδικτυακή πορνογραφία. Το άσεμνο θέαμα που είχε ήδη διεισδύσει στη ζωή των παιδιών από το διαδίκτυο υποστηρίζεται τώρα και από τα σχολικά προγράμματα συμπεριληπτικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Υπάρχει ανάγκη για ανάληψη δράσης από τους γονείς και τη πολιτεία για να προστατευθούν τα παιδιά από τη χρήση της, καθώς τόσο τα θύματα όσο και οι θύτες πληθαίνουν.

Διαβάστε περισσότερα »

Επιστολή προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για την καταλληλότητα των θεαμάτων στα σχολεία (Βέργου Παρασκευή, εκπαιδευτικός)

Προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Κ. Θεόδωρο Καρτσιώτη, Δια της Διεύθυνσης του 1ου Δημοτικού σχολείου Πολυκάστρου.

Πολύκαστρο 8/5/2012

Θέμα: Εξωσχολικά θεάματα σε Δημοτικά Σχολεία

Αξιότιμε κ. Περιφερειακέ Διευθυντά,

Είμαι εκπαιδευτικός και υπηρετώ με απόσπαση στο 1ο δημοτικό σχολείο Πολυκάστρου. Θέμα της παρούσας επιστολής είναι η παρακολούθηση θεαμάτων από τα σχολεία και η καταλληλότητα του περιεχομένου τους.

Διαβάστε περισσότερα »

Από την «κοινωνία τού θεάματος» στον «πολιτισμό τής εικόνας» (Δημήτρης Μπαλτάς)

Εἶναι γνωστή ἡ κριτική πού ἔχει ἀσκηθεῖ κατά καιρούς στήν λεγόμενη «κοινωνία τοῦ θεάματος», στό πολυπληθές τμῆμα τῶν παλαιοτέρων (λ.χ. τῆς ρωμαϊκῆς κοινωνίας) ἀλλά καί τῶν συγχρόνων (λ.χ. τῆς κοινωνίας τῶν Μ.Μ.Ε) κοινωνιῶν πού ἱκανοποιεῖται ἀπό τό θέαμα. Δυστυχῶς τίς περισσότερες φορές τό θέαμα χαρακτηρίζεται ἀπό πράξεις ὑποβιβασμοῦ, φανεροῦ ἤ συγκεκαλυμμένου, τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας. Ἐπειδή γίνεται λόγος γιά τόν «πολιτισμό τῆς εἰκόνας», στήν σημερινή κατάθεση θά διατυπώσω ὁρισμένες παρατηρήσεις πάνω σ’ αὐτήν τήν νέα κυρίαρχη ἀντίληψη, τάση καί πρακτική συμπεριφορά. Διαβάστε περισσότερα »