εκκλησιαστικό έτος

Τη α΄ του μηνός Σεπτεμβρίου: Αρχή της Ινδίκτου, ήτοι του νέου εκκλησιαστικού έτους

Τι σημαίνει Ινδικτιών

Γιατί ο Σεπτέμβριος θεωρείται αρχή του Εκκλησιαστικού έτους

Μνήμη τν γίων ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ καί ΑΜΜΟΥΝ το διακόνου καί διδασκάλου ατν. Διαβάστε περισσότερα »