γυμναστήρια

Σύγχρονα γυμναστήρια και λοιπά συναφή καταστήματα

Ένα από τα σύγχρονα φαινόμενα της ελληνικής κοινωνίας είναι και η θεωρούμενη ως απαραίτητη φοίτηση σε κάποιο γυμναστήριο. Είναι μια συνήθεια της μέσης αστικής οικογένειας, κάποιο από τα μέλη της, τα νεότερα κυρίως, συχνά και ένας, ή και οι δύο γονείς, να πηγαίνουν γυμναστήριο. Είναι θέμα άσκησης, αλλά και υγείας. Αυτός προφανώς είναι ο κυριότερος λόγος. Δηλαδή κάποιος γιατρός τους σύστησε την άσκηση και τη γυμναστική. Δευτερευόντως, υποσυνείδητα ίσως και αδιάγνωστα, μπορεί να λειτουργεί και μια άλλη αιτία συμπληρωματική, κοινωνικής καταξίωσης και προσωπικής επιβεβαίωσης. Διαβάστε περισσότερα »